Hoạt động hợp tác liên kết tại Sawaco - hiệu quả kép

Trong quá trình hoạt động và phát triển của đơn vị Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã khẳng định quá trình hợp tác liên kết chính là nguồn trợ lực không thể thiếu để doanh nghiệp phát triển nhanh, phát triển bền vững. Xác định rõ vai trò quan trọng của công tác này, thời gian qua, Sawaco đã đạt được những kết quả đáng kể, thể hiện qua con số: tổng vốn thực hiện hợp tác liên kết hơn 47.5 triệu USD và hàng triệu Euro (trong đó vốn vay ưu đãi chiếm 60%, tài trợ không hoàn lại chiếm 16% và 24% là vốn đối ứng của Sawaco). Bên cạnh kết quả hữu hình này, hoạt động hợp tác liên kết tại Sawaco đã đem lại kết quả vô hình mà giá trị của nó không thể đo đếm được...

Theo báo SGGP

Tin tức liên quan