Học tập trao đổi kinh nghiệm số hóa hồ sơ khách hàng tại Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

     Sáng 05/8/2019, đoàn công tác của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân do Ông Bùi Đức Sinh, Phó Giám đốc Kỹ thuật Công ty làm trưởng đoàn, đã làm việc với Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa nhằm trao đổi học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác số hóa hồ sơ khách hàng cũng như việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.
     Tham dự và tiếp đoàn, về phía Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa có ông Trương Tấn Quốc, Phó Giám đốc Kỹ thuật; cùng các đại diện lãnh đạo các phòng, ban đội trực thuộc.
     Hiện nay, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác số hóa tài liệu là một giải pháp hữu hiệu giúp nâng cao hiệu quả quản lý hồ sơ giấy tờ, giúp doanh nghiệp tìm kiếm nhanh hồ sơ phục vụ công tác chăm sóc khách hàng cũng như công tác quản lý, giải phóng không gian lưu trữ số lượng lớn giấy tờ, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.
     Tại buổi học tập trao đổi, hai đơn vị đã tập trung thảo luận các vấn đề trọng tâm như: Việc phân loại tài liệu; Hạ tầng kỹ thuật; Cơ sở dữ liệu; Các vấn đề bảo mật, khai thác, lưu trữ dữ liệu. Đại diện Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa cũng đã chia sẻ để tìm kiếm hồ sơ, cần sử dụng số danh bạ khách hàng là đầu mối thông tin để có thể tìm được nhanh chóng hồ sơ đã được số hóa trong danh mục cơ sở dữ liệu của kho lưu trữ.
     Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Đức Sinh, Phó Giám đốc Kỹ thuật Công ty đã gửi lời cám ơn đến Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa trong thời gian ngắn đã chia sẻ rất nhiều nội dung, kinh nghiệm quý báu. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, hai đơn vị sẽ tiếp tục có những trao đổi, hợp tác nhiều hơn nữa trong từng lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Học tập trao đổi kinh nghiệm giữa Công ty Cố phần Cấp nước Phú Hòa Tân và Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa


Ông Trương Tấn Quốc – Phó Giám đốc Kỹ thuật Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa chia sẽ kinh nghiệm tại buổi làm việc

 


Đại diện hai đơn vị thảo luận tại buổi làm việc


Đại diện hai đơn vị chụp hình lưu niệm tại buổi học tập, chia sẽ kinh nghiệm
Phùng Xuân Trung


Tin tức liên quan