Hội nghị gặp gỡ giữa BCH Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân với BCH Công Đoàn và BCH Đoàn Thanh niên.

     Chiều ngày 30/7/2019, tại Phòng họp A Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân đã diễn ra Hội nghị gặp gỡ giữa BCH Đảng bộ Công ty với BCH Công Đoàn và BCH Đoàn Thanh niên.
     Hội nghị là dịp để các đồng chí là cán bộ Công đoàn, Cán bộ Đoàn Thanh niên trao đổi thảo luận, đề xuất các kiến nghị, ý kiến cũng như báo cáo với BCH Đảng bộ về vai trò và trách nhiệm của hai tổ chức Đoàn thể trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động chăm lo đời sống cho CB.CNV cũng như hoạt động tập hợp Đoàn viên thanh niên tại đơn vị.
     Những ý kiến, kiến nghị đều được Cấp Uỷ, Lãnh đạo Công ty ghi nhận và giải đáp một cách thỏa đáng dựa trên chủ trương, chính sách của Đảng và các quy định Pháp luật của Nhà nước, giúp hai tổ chức đoàn thể yên tâm công tác và rèn luyện, đóng góp vào thành tích phát triển chung của đơn vị.
     Hội nghị gặp gỡ là một kênh thông tin giúp các đồng chí lãnh đạo nắm bắt được tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của cán bộ Công đoàn, cán bộ Đoàn viên thanh niên. Đây cũng dịp để hai tổ chức đoàn thể có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các đồng chí trong BCH Đảng bộ, trình bày những nguyện vọng, đề xuất trong quá trình tổ chức hoạt động tại đơn vị.


Hội nghị gặp gỡ giữa BCH Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân với BCH Công Đoàn và BCH Đoàn Thanh niên


Trao đổi thảo luận, đề xuất các kiến nghị, ý kiến cũng như báo cáo với BCH Đảng bộ về hoạt động của Hai đoàn thể
Phùng Xuân Trung
 
 

Tin tức liên quan