Hội nghị Người lao động Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân năm 2015

Vừa qua ngày 20/4/2015, Ban Giám đốc và Công đoàn Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân phối hợp tổ chức Hội nghị Người Lao động Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân năm 2015.
Đến dự hội nghị có đại diện Công đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, đại diện Ban Lãnh đạo, Ban chấp hành Công đoàn cùng 232 lao động của Công ty CPCN Phú Hòa Tân.
Tại Hội nghị, Ban Giám đốc Công ty đã báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và định hướng kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015. Báo cáo đã phân tích, đánh giá chi tiết những điểm đạt và chưa đạt, một số khó khăn như: trên địa bàn Công ty vẫn còn nhiều hộ dân sử dụng giếng khoan; vẫn còn một số DMA có áp lực khá thấp gây khó khăn trong việc dò tìm rò rỉ..v.v..Với những khó khăn trên, Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty cùng nhất trí, quyết tâm nỗ lực vượt qua hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2015… Qua đó, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể của Công ty trong thời gian tới.
Hội nghị đã nghe Báo cáo công tác thanh tra nhân dân, Báo cáo kết quả Hội nghị người lao động cấp phòng ban, đại diện Ban Giám đốc đã tiếp thu và trả lời đầy đủ các kiến nghị, góp ý về: sản xuất kinh doanh, trang bị phương tiện làm việc, phúc lợi đời sống .v.v….Hội nghị đã thống nhất thông qua các nội dung quan trọng sau:
  • Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015;
  • Thông qua biện pháp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và cải thiện điều kiện làm việc của Công ty;
  • Thông qua kế hoạch chi quỹ phúc lợi năm 2015;
  • Thông qua báo cáo Ban Thanh tra Nhân dân 2014;
  • Thông qua danh sách Ban Đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ.
Các hình ảnh diễn ra tại Hội nghị:

Chủ toạ đoàn Hội nghị 
Ông Phạm Khương Thảo – Giám đốc và Ông Tô Phong Danh – Chủ tịch Công đoàn Công ty
Đại biểu  biểu quyết thống nhất với các nội dung của Hội nghị
Đại diện Ban Giám đốc và Đại diện BCH Công đoàn ký thoả ước thi đua
Đại diện Ban Giám đốc trả lời các ý kiến góp ý tại Hội nghị người lao động cấp Phòng, Ban, Đội
Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2014 và phương hướng SXKD năm 2015

Nguyễn Thị Hải Quý.

Tin tức liên quan