Hội nghị người lao động Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân năm 2017

     Ngày 19/4/2017, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2017. Đến tham dự hội nghị, về phía Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn có bà Vũ Phương Thảo Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty, Bà Huỳnh Thị Kiều Liên Phượng, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty.
     Hội nghị người lao động năm 2017 đã thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanhnăm 2017; Báo cáo tình hình thực hiện thỏa ước lao động tập thể;Các chế độ phúc lợi với người lao động năm 2016, kế hoạch chi các khoản phúc lợi cho người lao động năm 2017; Báo cáo của Ban Thanh tra Nhân dân. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đãbầu ra ban đại diện người lao động tham gia đối thoại định kỳ năm 2017. 
     Tại Hội nghị, các kiến nghị của người lao động về sản xuất kinh doanh, phương tiện làm việc, phúc lợi đời sống, thỏa ước lao động đã được ông Phạm Khương Thảo – Giám đốc công ty trả trả lời công khai, minh bạch trước toàn thể hội nghị, trong đó chú trọng tới các chế độ, quyền lợi của người lao động.
     Cũng tại hội nghị, Công đoàn đã phát động phong trào thi đua năm 2017 đến toàn bộ cán bộ công nhân viên, đại diện lãnh đạo các Phòng Đội đã ký kết “Giao ước thi đua”với thông điệp tăng cường mối gắn kết giữa các Phòng Đội trong Công ty góp phần đảm bảo sự phát triển chung của Công ty.
     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bà Vũ Phương Thảo, Trưởng Ban kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của người lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016. Tổng công ty mong muốn tập thể người lao động tại Phú Hòa Tân sẽ tiếp tục đoàn kết, gắn bó, cùng nhau vượt qua những thách thức, trở ngại, chung sức hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2017.
Một số hình ảnh tại hội nghị:

Cán bộ Công nhân viên Phú Hòa Tân dự Hội nghị Người lao động năm 2017

Báo cáo tại Hội nghị người lao động năm 2017

Lãnh đạo Công ty ký giao ước thi đua năm 2017

Bà Vũ Phương Thảo - Trưởng Ban kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Các Phòng Đội chung sức hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh năm 2017
 
Phùng Xuân Trung.

Tin tức liên quan