Hội nghị người lao động Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân năm 2018

     Ngày 27/4/2018, Ban Giám đốc và Công đoàn Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân phối hợp tổ chức Hội nghị Người Lao động năm 2018.
     Đến dự hội nghị có ông Tô Trung Dũng - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, đại diện Ban Lãnh đạo, Ban chấp hành Công đoàn cùng toàn thể người lao động của Công ty.
     Hội nghị đã được nghe đại diện Ban Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động, SXKD của Công ty. Trong năm 2017, bên cạnh mặt thuận lợi là sự đoàn kết, nhất trí cao của CBCNV nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao… Công ty gặp một số khó khăn như: trên địa bàn Công ty vẫn còn một số chung cư đã có kế hoạch giải tỏa nhưng địa phương chưa xác định được thời gian thực hiện, do đó công tác cải tạo đường ống cấp nước ở các khu vực này chưa thể triển khai hết. Nguồn tài chính công ty hạn hẹp để thực hiện công tác giảm thất thoát nước ... báo cáo của hội nghị đã phân tích, đánh giá chi tiết những điểm đạt và chưa đạt. Qua đó, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể của Công ty trong thời gian tới.
     Sau khi Hội nghị nghe Báo cáo công tác thanh tra nhân dân, Báo cáo kết quả Hội nghị người lao động cấp phòng ban, đại diện Ban Giám đốc đã trả lời thỏa đáng và đầy đủ các kiến nghị, góp ý về sản xuất kinh doanh, trang bị phương tiện làm việc, phúc lợi, đời sống .v.v….Hội nghị đã thống nhất thông qua các nội dung quan trọng sau:
  • Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018;
  • Báo cáo tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể năm 2017;
  • Kế hoạch chi các khoản phúc lợi năm 2018;
  • Báo cáo Ban Thanh tra Nhân dân 2018;
  • Kết quả bầu Ban Đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ.
  • Kết quả bầu Ban Thanh tra nhân dân.
Một số hình ảnh tại Hội nghị:

CB.CNV Công ty CPCN Phú Hòa Tân tham dự Hội nghị Người lao động năm 2018

Ông Phạm Khương Thảo – Giám đốc Công ty trả lời các kiến nghị tại hội nghị

Các Phòng, Đội ký kết giao ước thi đua năm 2018

Bỏ phiếu bầu cử Ban thanh tra nhân dân năm 2018

Ông Tô Trung Dũng – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 
Huỳnh Thị Xuân Uyên

Tin tức liên quan