Hội nghị người lao động Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân năm 2020

     Ngày 18/06/2020, lúc 15h00 Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020. Đến tham dự Hội nghị, về phía Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn có Đồng chí Dương Hồng Đệ - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty;  Đồng chí Nguyễn Quốc Vương - Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn Tổng Công ty; cùng Ban lãnh đạo và toàn thể người lao động trong công ty
     Tại Hội nghị đã thông qua: Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Báo cáo thực hiện Thỏa ước Lao động Tập thể, thực hiện các khoản phúc lợi năm 2019 cùng dự thảo kế hoạch chi các khoản phúc lợi năm 2020. Các ý kiến của người lao động trong Công ty liên quan đến công tác sản xuất kinh doanh, các hoạt động chăm lo đời sống người lao động đã được ông Lê Trọng Hiếu - Giám đốc Công ty đã giải đáp thỏa đáng, công khai, minh bạch. Hội nghị đã thống nhất 100% biểu quyết danh sách 15 thành viên đại diên tập thể người động tham gia đối thoại định kỳ. Hội nghị đã nghe bài tham luận của đại diện Phòng Thương vụ về cải cách thủ tục hành chính, các ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ cho công tác nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng được thực hiện tại Công ty.
     Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Dương Hồng Đệ ghi nhận những kết quả khả quan của đơn vị trong năm 2019: hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban lãnh đạo Công ty và Công đoàn tổ chức tốt chương trình Hội nghị người lao động tại đơn vị, đảm bảo phúc lợi cho người lao động về thu nhập, đời sống.
     Ông Lê Trọng Hiếu - Giám đốc Công ty thay mặt Ban lãnh đạo và tập thể người lao động tiếp thu ý kiến của lãnh đạo cấp trên, cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Tổng Công ty dành cho đơn vị trong thời gian qua. Năm 2020 Ban lãnh đạo Công ty và Công đoàn sẽ xây dựng và triển khai các chương trình thi đua, hướng đến nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải cách thủ tục hành chánh, nâng cao nghiệp vụ và chuyên môn trong trên tình hình mới còn nhiều khó khăn. Mỗi cán bộ, mỗi cá nhân hết sức nghiêm túc thực hiện việc nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của bản thân phục vụ cho nhu cầu công tác, đảm bảo hiệu quả công việc tốt hơn.
     Kết thúc Hội nghị, Công đoàn đã phát động phong trào thi đua năm 2020 đến toàn bộ cán bộ công nhân viên. Đại diện lãnh đạo các Phòng Đội đã ký kết “Giao ước thi đua”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.

CB.CNV tham dự Hội nghị Người lao động năm 2020
 

Ông Bùi Đức Sinh – PGĐ Kỹ thuật Công ty Báo cáo kết quả SXKD năm 2019


Ông Lê Trọng Hiếu – Giám đốc Công ty giải đáp thắc mắc kiến nghị tại Hội nghị


Đồng chí Dương Hồng Đệ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TCT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Đại diện các Phòng Ban Đội ký kết giao ước thi đua năm 2020
Thiện Minh

Tin tức liên quan