HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN NĂM 2023

   Thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở làm việc, giúp người lao động được tham gia ý kiến, liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng để cùng đồng hành xây dựng và phát triển Công ty. Ngày 27/04/2023 Công ty CPCN Phú Hòa Tân tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2023 với sự tham dự của bà Lê Thị Thanh Tâm – Chủ tịch HĐQT Công ty, Ban Giám đốc, Công đoàn cùng 159 đại biểu đại diện cho tập thể các phòng, đội trong Công ty. Hội nghị được vinh dự đón tiếp từ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV Ông Nguyễn Thanh Sử - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ -  Phó Tổng Giám đốc; Bà Vũ Phương Thảo - Uỷ viên Ban thường vụ, chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng Uỷ - Chủ tịch Công Đoàn Tổng Công ty.
   Bên cạnh Báo cáo tình hình SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023, Hội nghị cũng đã thông qua các nội dung liên quan đến việc thực hiện quy chế dân chủ và chăm lo cho đời sống của người lao động như tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, tổng hợp hoạt động Ban Thanh tra nhân năm 2022, phân phối lợi nhuận, thực hiện thu chi các khoản phúc lợi năm 2022, dự thảo kế hoạch chi các khoản phúc lợi năm 2023, thống nhất bầu ra danh sách 22 thành viên ban đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ và bầu ra ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023 – 2024.
   Tại Hội nghị, ông Dương Văn Hòa – Giám đốc Công ty CPCN Phú Hòa Tân đã giải đáp công khai, thỏa đáng 25 ý kiến, kiến nghị tổng hợp từ hội nghị người lao động cấp phòng, đội liên quan đến công tác chuyên môn và các nội dung liên quan đến chế độ, chính sách của người lao động.
   Ban Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty đã phát động phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 cùng nội dung đăng ký thi đua từ 10 tập thể phòng, đội trong Công ty. Đại diện lãnh đạo các phòng, đội đã ký kết “Giao ước thi đua” hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.
   Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Sử - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV đã ghi nhận và biểu dương sự đoàn kết thống nhất trong tập thể cán bộ, công nhân viên và người lao động Công ty CPCN Phú Hòa trong thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, đánh giá cao các nội dung phát động thi đua tại đơn vị nhằm tăng sản lượng, tăng doanh thu, giảm tỉ lệ thất thoát nước, khuyến khích tập thể công đoàn, đoàn thanh niên, người lao động thực hiện nhiều giải pháp sáng kiến phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời nâng cao công tác chăm lo sức khỏe hỗ trợ đời sống vật chất tinh thần của người lao động phát huy được khả năng làm việc tốt nhất.    
   Ông Dương Văn Hòa – Giám đốc Công ty CPCN Phú Hòa Tân đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng Công ty tại Hội nghị để cùng tập thể người lao động triển khai thành công những nội dung cụ thể nhằm giúp hoạt động SXKD của đơn vị ngày càng đi lên.
   Kết thúc Hội nghị, Công đoàn đã phát động phong trào thi đua năm 2022 đến toàn bộ cán bộ công nhân viên. Đại diện lãnh đạo các Phòng Đội đã ký kết “Giao ước thi đua”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.

Tập thể người lao động tham dự, biểu quyết thông qua các nội dung 
tại Hội nghị Người lao động năm 2023

Ông Trần Công Lễ – Phó Giám đốc Kinh
 doanh Công ty
 Báo cáo kết quả SXKD năm 2022; Kế hoạch SXKD năm 2023


Ông Dương Văn Hòa – Giám đốc Công ty giải đáp thắc mắc kiến nghị tại Hội nghị

Ông Nguyễn Thanh Sử - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghịĐại diện các Phòng, Ban, Đội ký kết giao ước thi đua
 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023
Tấn Thịnh

Tin tức liên quan