Hội nghị sơ kết 9 tháng năm 2021 các đơn vị kinh doanh ngành nước thuộc Khối thi đua 3 – Tổng Công ty Cấp nước Cấp nước Sài Gòn

     Ngày 08/10/2021, Hội nghị trực tuyến sơ kết 9 tháng đầu năm 2021 được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa các đơn vị kinh doanh ngành nước thuộc Khối thi đua 3 – Tổng Công ty Cấp nước Cấp nước Sài Gòn.
      Tham dự Hội nghị về phía Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn có Ông Lý Bửu Nghĩa, Phó Bí thu Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty; ông Nguyễn Thanh Sử, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty; ông Lê Hữu Quang, Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Tổng Công ty. Về phía Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân có Bà Lê Thị Thanh Tâm – Chủ tịch HĐQT; Ông Dương Văn Hòa – Giám đốc, ông Trần Công Lễ - Phó Giám đốc Kinh doanh; ông Tô Phong Danh – Chủ tịch Công đoàn và đại diện 10 đơn vị kinh doanh ngành nước thuộc Khối thi đua 3.
     Hội nghị đã thông qua Báo cáo Sơ kết 9 tháng đầu năm 2021 các đơn vị thuộc Khối Thi đua 3 (kinh doanh ngành nước). Các đơn vị kinh doanh ngành nước thuộc Khối Thi đua 3 đã nỗ lực tập trung tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phù hợp với điều kiện làm việc, vừa đảm bảo thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch của Thành phố, vừa đảm bảo an toàn, liên tục trong cung cấp nước sạch cho nhân dân. Hàng loạt các biện pháp đã được triển khai như: ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh và điều hành hoạt động; phân công, bố trí luân phiên làm việc tại đơn vị và tại nhà; bố trí lực lượng dự phòng, áp dụng tối đa hình thức làm việc trực tuyến; trang bị đầy đủ các dụng cụ y tế (khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, đo nhiệt độ) tại nơi làm việc; phun khử khuẩn định kỳ tại trụ sở văn phòng,… Trong 9 tháng năm 2021, tất cả các đơn vị trong Khối Thi đua 3 đều nỗ lực đáp ứng nhiệm vụ cấp nước an toàn liên tục trên địa bàn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Tại Hội nghị, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân đã báo cáo chuyên đề: “Thiết kế, lắp đặt bộ điều khiển đóng mở van tự động, áp dụng cho vùng áp lực nước thấp”.
     Các đơn vị thống nhất 100% nội dung Biên bản hội nghị sơ kết 9 tháng năm 2021. Khối thi đua 3 quyết tâm thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong thời gian bình thường mới. 
 

Ông Trần Công Lễ - Phó Giám đốc kinh doanh Công ty CPCN Phú Hòa Tân báo cáo 
Sơ kết 9 tháng đầu năm 2021 các đơn vị thuộc Khối Thi đua 3 (kinh doanh ngành nước)

Công ty CPCN Phú Hòa Tân báo cáo chuyên đề
Thiết kế, lắp đặt bộ điều khiển đóng mở van tự động, áp dụng cho vùng áp lực nước thấp”

Hội nghị sơ kết 9 tháng năm 2021
các đơn vị thuộc Khối thi đua 3 – kinh doanh ngành nước
Thiện Minh

Tin tức liên quan