Năm 2014: PHUWACO chú trọng mục tiêu giảm nước không doanh thu và khoa học công nghệ

Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014, đã được Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân (Phuwaco) tổ chức vào ngày 15/1/2014 với sự tham gia Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty.
Trong năm 2013, Phuwaco phải đối mặt với những khó khăn như tỷ lệ hộ dân cấp nước sạch đã đạt mức bão hòa gần như 100%, dẫn đến không còn nguồn khách hàng tiềm năng để phát triển. Cộng thêm việc giải tỏa, di dân trên đường dọc kênh Tân Hóa – Lò Gốm đã làm giảm lượng khách hàng sử dụng nước.
Thêm vào đó, áp lực nước trên địa bàn Phuwaco phụ trách đang đứng ở hàng thấp nhất so với áp lực nước trên mạng của các đơn vị cấp nước khác, gây hạn chế khả năng cấp nước vào giờ cao điểm và khó khăn trong công tác dò tìm rò rỉ nhằm thực hiện Dự án giảm thất thoát nước.
Thế nhưng, bằng sự quyết tâm và nỗ lực vượt khó, Phuwaco đã đưa ra nhiều giải pháp, chủ động để vượt qua giai đoạn khó khăn, hướng tới tăng trưởng hiệu quả và bền vững trong thời gian tới, hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm cung cấp nước sinh hoạt cho người dân.
Nhìn chung, hầu hết các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của trong năm 2013 đều vượt kế hoạch như sau: doanh thu tiền nước thực hiện 278.275 triệu đồng vượt 103% so với kế hoạch; sản lượng nước cung cấp đạt 31.326.000 m3 vượt 101% so với kế hoạch; tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch được nâng lên đạt mức bảo hòa 99,997%; công tác Giảm nước không doanh thu Công ty đã giảm được 7.916 m3/ngày đêm tại các DMA đã dò bể, sửa bể.
Bên cạnh đó, Phuwaco cũng được xem là một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng những thành tựu của khoa học công nghệ vào hoạt động SXKD của Công ty. Cụ thể như về công tác kiềm chế hiện tượng nước đục, Phuwaco đã triển khai sáng kiến súc xả ống cấp nước bằng Polypig theo phương pháp mới; lắp đặt các thiết bị nhằm theo dõi lưu lượng, áp lực và chất lượng nước từ xa, cảnh báo sớm các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành mạng lưới cấp nước, phục vụ công tác cấp nước an toàn.
Đặc biệt, về quản lý mạng lưới giảm nước không doanh thu, Phuwaco cơ bản hoàn thành công tác cập nhật card van lên phần mềm iWMS của Sawaco; hoàn thành công tác “Điều tra cơ bản hệ thống cấp nước”; hoàn thiện giải pháp “Chuẩn hóa công tác quản lý mạng lưới cấp nước”; thử nghiệm cho công nhân đọc số kết hợp dò tìm rò rỉ bằng thiết bị dò bể Leakpen, bước đầu cho một số kết quả tốt.
Chính nhờ áp dụng những tiến bộ của khoa học công nghệ mới này, Phuwaco đã đạt được nhiều thành tích đáng kể trong năm 2013, như: giải pháp “Tối ưu hóa lịch trực trạm bơm tăng áp”, mang lại hiệu quả cao, giảm lượng điện tiêu thụ tại các trạm bơm tăng áp, tiết kiệm được khoảng 4.500 Kw điện/ tháng tương đương khoảng 6 triệu đồng/tháng, giảm số lượng điểm bể trên các tuyến ống cung cấp nước cho chung cư (giảm khoảng 43.5%) góp phần giảm nước không doanh thu trên địa bàn Công ty quản lý; phát triển hoàn thiện sáng kiến “Áp dụng phương pháp mới trong công tác xúc xả bằng POLYPIG” đã được áp dụng hiệu quả.
Tiếp nối những thành tích đã đạt được, định hướng trong năm 2014, Ban giám đốc Công ty tiếp tục tập trung vào 3 vấn đề trọng tâm: nâng cao chất lương dịch vụ khách hàng; là đơn vị dẫn đầu trong công tác Giảm nước không doanh thu; phát triển và nhận rộng ứng dụng công nghệ kỹ thuật.
Song song đó là tập trung xây dựng hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Trung tâm chăm sóc khách hàng chính thức hoạt động hiệu quả theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng./.
Một số hình ảnh tại hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2013

Ông Trần Đình Phú – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Ông Phạm Khương Thảo – Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị
Phát Giấy khen các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2013
La Thị Thùy Anh.

Tin tức liên quan