Phú Hoà Tân - Sức bật trong lộ trình phát triển

Sau nhiều  năm cải tiến công nghệ cấp nước và mạnh dạn đầu tư vào công tác xây dựng thương hiệu, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân đã đạt được những thành quả tích cực, tạo bước đột phá trong năm 2013.Về cơ bản, trong năm 2012, Công ty đã triển khai tái cấu trúc bộ máy hoạt động, tái cơ cấu nhân sự nhằm tăng cường quản lý SXKD, đầu tư xây dựng, nhằm phủ kín mạng lưới cấp nước, phát triển khách hàng tăng tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch, đẩy mạnh công tác cải tạo mạng lưới cấp nước, thiết lập các DMA, là cơ sở từng bước giảm nước không doanh thu, thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn.

Doanh thu và dịch vụ cấp nước ngày càng ổn định

Doanh thu tiền nước trong năm 2012 đạt hơn 249.093 triệu đồng, vượt 0,44% so với chỉ tiêu đề ra. Cùng với đó, hoạt động tài chính trong năm diễn ra khá thuận lợi. Công ty đã huy động được nguồn vốn đầu tư dài hạn và ổn định, góp phần rất lớn vào kế hoạch nâng cao chất lượng dịch vụ cả cải tiến kỹ thuật. Trên cơ sở những kế hoạch đề ra, tổng doanh thu của đơn vị đạt 261.889 triệu đồng, với lợi nhuận sau thuế là 16.325 triệu đồng, vượt mức chỉ tiêu đề ra. Thành quả này giúp đơn vị cải thiện đời sống của CBCNV và đóng góp vào ngân sách nhà nước hơn 40 triệu đồng (tăng 10% so với năm 2011).

Lĩnh vực dịch vụ khách hàng đạt nhiều thành quả đang khích lệ. Dù không còn tiềm năng mở rộng khách hàng, Công ty vẫn chú trọng cải thiện dịch vụ, tạo sự hài lòng thông qua các hoạt động như : Nụ cười Phuwaco (tiêu chí 4N : “Nụ cười – Niềm nở – Nhiệt tình – Niềm tin”), chương trình Hướng về cộng đồng,.... Những chương trình này kế hợp cùng hoạt động truyền thông tích cực đã đưa thương hiệu cấp nước Phuwaco phát triển vượt bậc hơn. Đơn vị đã vinh dự được bầu chọn là Nhãn hiệu nổi tiếng, Nhãn hiệu cạnh tranh năm 2012, do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các hội Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức. 

Đạt 100% chỉ tiêu cấp nước an toàn

Trong năm 2012, Phú Hòa Tân đã đạt 100% chỉ tiêu đề ra trong công tác tăng doanh thu và đảm bảo chất lượng nước cung cấp cho khách hàng. Song song với các kế hoạch nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, Công ty còn tích cực cải thiện yếu tố kỹ thuật trong hoạt động cấp nước. Cụ thể, năm 2012, Công ty đã nghiên cứu súc xả công nghệ Polypig, giúp cải thiện chất lượng nước và giảm thiểu tình trạng nước đục. Bước tiến này góp phần tạo nên uy tín cho thương hiệu cấp nước Phuwaco, xây dựng tiền đề của một đơn vị cấp nước vững mạnh.

Trong đầu tư xây dựng cơ bản và nâng cấp mạng lưới, những kế hoạch đề ra đều được thực hiện một cách nghiêm túc và tích cực, mang lại những hiệu quả nhất định trong hoạt động của đơn vị. Cũng trong năm, Công ty đã đẩy mạnh đầu tư vào công tác giảm nước thất thoát thất thu, đầu tư công nghệ vào hoạt động theo dõi mạng lưới từ xa, tạo nền tảng nhằm kiểm soát mạng lưới cấp nước. Ban lãnh đạo Công ty cũng xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu của đơn vị và Tổng Công ty. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu triển khai, kế hoạch đã được sự quan tâm xây dựng của toàn thể CBCNV Công ty. Đơn vị đã cùng với đơn vị tư vấn MWH, nhà thầu BMC, nhà thầu Manila Water thiết lập hệ thống DMA kiểm soát rò rỉ trên địa bàn quản lý. Sau một năm triển khai, Tại vùng 2 đơn vị đã giảm được 2.100m3 /1 ngày đêm. Kết quả này là tiền đề quan trọng, giúp đơn vị đẩy mạnh công tác giảm nước thất thoát thất thu trong năm 2013.

Năm 2012 là một năm đầy biến động của nền kinh tế trong và ngoài nước. Nhiều ngành nghề sản xuất kinh doanh rơi vào tình trạng hoạt động cầm chừng, hạn chế tối đa chi phí sản xuất. Cùng trong tình hình đó, dịch vụ cấp nước của Phuwaco đã đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Ý thức được tầm quan trọng trong sự sáng tạo của cá nhân, đội ngũ CBCNV Công ty đã tích cực trong mọi hoạt động của Ban lãnh đạo nhằm hoàn thành kế hoạch đã đề ra, đưa đơn vị phát triển theo đúng lộ trình mà Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đã xây dựng.

NVĐ

Tin tức liên quan