Phú Hòa Tân: Sức bật từ cổ phần hóa

Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước nhằm lành mạnh hóa hoạt động tài chính của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tự chủ trong hoạt động của mình và người lao động được trở thành chủ sở hữu. 

Thực hiện chủ trương này, nhiều đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã phát triển vượt bật sau khi cổ phần hóa

 


Tin tức liên quan