Phú Hòa Tân tổ chức tập huấn nghiệp vụ kỹ thuật An toàn Vệ sinh lao động cho Cán bộ Công nhân viên

     Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2017, ngày 26/5/2017 Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động cho Cán bộ Công nhân viên trong Công ty.
     Phát biểu khai mạc khóa tập huấn, Bà Trần Thị Thanh Nga - Trưởng phòng Tổ chức Hành đã trình bày đến Cán bộ Công nhân viên mục đích của khóa tập huấn là nhằm bổ sung kiến thức về bảo hộ lao động, vai trò trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác An toàn vệ sinh lao động tại đơn vị.
     Hội nghị tập huấn đã được báo cáo viên Trương Văn Cương – Chuyên viên tư vấn HSE ISO 14000 và OHSAS 18000 trình bày những nội dung: Chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động; Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất lao động; Biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; Văn hóa an toàn trong sản xuất lao động.
     Hoạt động tập huấn, huấn luyện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động góp phần giúp người lao động Công ty trang bị những kiến thức và kỹ năng làm việc an toàn, các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình lao động sản xuất, cách xử lý tình huống mất an toàn lao động. Từ đó, nâng cao ý thức của Cán bộ Công nhân viên trong việc chấp hành pháp luật về An toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn.
Một số hình ảnh tại buổi tập huấn:
 
Bà Trần Thị Thanh Nga – Trưởng phòng Tổ chức Hành chánh phát biểu khai giảng khóa tập huấn An toàn vệ sinh lao động
Ông Trương Văn Cương – Chuyên viên tư vấn HSE ISO 14000 và OHSAS 18000 báo cáo tại hội nghị tập huấn 
Cán bộ Công nhân viên Công ty tham dự khóa tập huấn An toàn vệ sinh lao động
 
Phùng Xuân Trung.

Tin tức liên quan