Phú Hòa Tân tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

     Sáng ngày 17/4/2017, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017. Tham dự đại hội có các cổ đông đại diện cho 83,25% số cổ phần có quyền biểu quyết. 
Đại hội đã tiến hành thảo luận và thông qua các nội dung chính:
 • Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
 • Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
 • Báo cáo tài chính năm 2016; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Kế hoạch tài chính năm 2017.
 • Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016.
 • Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022
     Trong năm 2016, công ty đạt tổng doanh thu 298.326 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế 8.189 triệu đồng, tổng doanh thu 307.321 triệu đồng. Trong đó, về kinh doanh nước sạch công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu về doanh thu và sản lượng nước tiêu thụ. Tỷ lệ hộ đân được cấp nước sạch giữ vững tỉ lệ 100%. Tỷ lệ thất thoát nước từ 30,41% thời điểm đầu năm đã giảm xuống bình quân cả năm còn 22,83%
     Trong thời gian 5 năm (2012 – 2017) dưới sự lãnh đạo của Ban điều hành, Công ty đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt hầu như 100% các chỉ tiêu kế hoạch đề ra về sản xuất kinh doanh cũng như tài chính. Doanh thu trong 5 năm đạt 1.474 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 71,15 tỷ đồng. Đặc biệt trong năm 2017, Công ty đã vinh dự nhận được Huân chương Lao động Hạng 3 của Chủ tịch nước trao tặng cho đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhiều năm liền, có nhiều đóng góp cho xã hội trong việc cung cấp nước sạch cho người dân và nộp ngân sách Nhà nước.
     Trong năm 2017 ngoài các mục tiêu giữ vững sản lượng tiêu thụ đạt được, Công ty tập trung cho công tác hoàn thiện mạng lưới cấp nước, tăng áp cho từng khu vực mạng lưới cấp nước và sửa chữa ống mục, giữ vững 100% hộ dân được cấp nước sạch. Công tác Giảm nước thất thoát thất thu được Công ty đặt làm nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian sắp tới.
     Tại Đại hội cũng đã thống nhất bỏ phiếu bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.
Hội đồng quản trị gồm 6 thành viên: 
 • Ông Lý Kim Ngân
 • Bà Dương Hồng Phương
 • Ông Lê Hữu Quang
 • Ông Phạm Khương Thảo 
 • Bà Vũ Phương Thảo
 • Ông Nguyễn Thanh Tùng
Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:
 • Ông Nguyễn Minh Đạt 
 • Ông Lê Trọng Thành
 • Bà Phạm Thị Phương Linh
     Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao các nội dung trong chương trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty đã thành công tốt đẹp. Cùng với sự tin tưởng của cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cam kết đảm bảo quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông, đồng thời sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017 và các năm tiếp theo.
Một số hình ảnh tại Đại hội:
Cổ đông làm thủ tục dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Chủ tọa đoàn báo cáo tại Đại hội
Cổ đông phát biểu ý kiến tại Đại hội
Ông Phạm Khương Thảo – Giám đốc công ty trả lời các ý kiến của cổ đông
Bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát
Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022
Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022

Phùng Xuân Trung

Tin tức liên quan