Phú Hòa Tân với công tác giảm nước không doanh thu

Sáng ngày 14/09/2010 Ban chỉ đạo thực hiện giảm nước thất thoát thất thu Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đã có buổi làm việc với Công ty về tình hình thực hiện giảm nước thất thoát thất thu và tình hình chất lượng nước trên mạng lưới cấp nước.

Ban chỉ đạo thực hiện giảm nước thất thoát thất thu Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn họp với Công ty CPCNPhú Hòa Tân

Sau khi nghe Ông Phạm Khương Thảo - Phó Giám đốc Công ty trình bày những thuận lợi, khó khăn và kết quả thực hiện giảm nước thất thoát thất và chất lượng nước. Ban chỉ đạo đã khen ngợi tinh thần làm việc của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty. Qua đó, Ban chỉ đạo đã khen ngợi những kết quả đạt được của Công ty, ca ngợi tinh thần chủ động áp dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý của mình (Quản lý họa đồ, quản lý tài sản, áp dụng GIS vào trong quản lý mạng lưới cấp nước…).

Ông Phạm Khương Thảo trình bày tại buổi báo cáo

Bên cạnh những thành quả đạt được Tổng giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn chỉ đạo Công ty phải cố gắng hơn nữa trong công tác giảm nước thất thoát thất thu, đặc biệt trong công tác phối hợp thực hiện dự án. Lãnh đạo Tổng Công ty tin tưởng rằng Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân sẽ thành công trong công tác thực hiện giảm nước không doanh thu tại Vùng 2, qua đó sẽ đúc kết được nhiều kinh nghiệm quý báu để có thể triển khai thực hiện ở các đơn vị khác.

Ông Nguyễn Năng Thân tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc

Tiếp thu ý kiến của Lãnh đạo Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn. Ông Nguyễn Năng Thân – Giám đốc Công ty hứa sẽ tiếp tục thực hiện giảm nước không doanh thu theo đúng lộ trình và kế hoạch của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn. Phát huy những thành quả đạt được trong công tác quản lý của mình, Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu triển khai ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý mạng lưới cấp nước nhằm mang dịch vụ cấp nước hoàn hảo phục vụ khách hàng góp phần tiết kiệm tài nguyên nước và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.

PKT

Tin tức liên quan