PHUWACO được chứng nhận là nhãn hiệu cạnh tranh năm 2012

Ngày 10/06, tại thủ đô Hà Nội, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân (PHUWA CO) vừa được chứng nhận nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam, nhãn hiệu cạnh tranh trong chương trình tư vấn và bình chọn nhãn hiệu nổi tiếng – cạnh tranh Việt Nam năm 2012, do Hội Sở hữu trí tuệ  Việt Nam phối hợp với Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật tổ chức. Chương trình bình chọn nhãn hiệu nổi tiếng – cạnh tranh Việt Nam nhằm mục đích kịp thời ghi nhận và tôn vinh những hành động thiết thực của Nhãn hiệu nổi tiếng – Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam, thực thi Nghị quyết 11 của Chính phủ trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới và ứng dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường, cung cấp hàng hóa có tính cạnh tranh cao góp phần tăng cường xuất khẩu, vượt qua suy thoái, bình ổn thị trường và an sinh xã hội của đất nước trong năm 2012.

Thành công này là kết quả của quá trình phấn đấu lâu dài trong nội bộ PHUWACO. Cán bộ công nhân viên công ty luôn quyết tâm nâng cao doanh thu, chất lượng sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Song song đó, những chiến lược ngắn hạn và lâu dài luôn được xây dựng một cách hợp lý, tạo điều kiện cho PHUWACO phát triển và tạo dựng danh tiếng trong ngành. Chứng nhận nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam sẽ là tiền đề quan trọng để PHUWACO nâng cao hiệu quả quảng bá và tạo lợi thế cạnh tranh. Bên cạnh đó, danh hiệu đạt được sẽ là cơ hội để PHUWACO chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác vì sự phát triển mạnh mẽ của Nhãn hiệu Việt trong quá trình hội nhập thương mại quốc tế với các Tổ chức & Doanh nghiệp – Hội viên có nhãn hiệu nổi tiếng khác. Trên cơ sở đó, những thế mạnh nội tại sẽ được phát huy kết hợp với tiến bộ của xu thế chung, tạo sức bật cho sản xuất kinh doanh PHUWACO phát triển bền vững trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại lễ chứng nhận nhãn hiệu cạnh tranh 2012

Ông Phạm Khương Thảo - Giám đốc Phuwaco đại diện lên nhận giấy chứng nhận nhãn hiệu cạnh tranh 2012


Tin tức liên quan