Phuwaco tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Ngày 25/4/2016, tại trụ sở Công ty số 86 Tân Hưng, Phường 12, Quận 5, Tp.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 – Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân (Phuwaco)  đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham dự của 142 cổ đông, đạt tỉ lệ 84,09% tổng số cổ phần, cùng đại diện UBCK Nhà nước; Ông Trần Văn Khuyên – Bí thư, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV; Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm soát; và Ban Điều hành Công ty.
Đại hội đã diễn ra trong không khí trang trọng, trình tự thủ tục đúng luật định, các cổ đông phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành và định hướng đúng đắn của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cho hoạt động SXKD năm 2015 cũng như cho các năm tiếp theo.
Sau một thời gian làm việc tích cực, hiệu quả, trên cơ sở phát huy tinh thần trách nhiệm, các cổ đông đã thông qua toàn bộ các nội dung được trình bày tại Đại hội với số phiếu biểu quyết đạt tỉ lệ 100%:
 • Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016;
 • Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 và kế hoạch tài chính năm 2016;
 • Báo cáo HĐQT năm 2015; báo cáo Ban kiểm soát năm 2015;
 • Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2016;
 • Thống nhất báo cáo chi lương, thù lao của HĐQT, GĐ, BKS năm 2015; kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và mức chi lương Chủ tịch HĐQT năm 2016;
 • Mức chia cổ tức năm 2015: 7,00 % tương đương 700 đồng/ cổ phiếu;
 • Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và các Quy chế quản lý nội bộ có liên quan;
 • Miễn nhiệm các chức danh thành viên HĐQT đối với: Ông Bùi Việt; Ông Tô Trung Dũng; Bà Trương Nguyễn Thiên Kim;
 • Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với: Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang.
Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:
 • Ông Lý Kim Ngân trúng cử thành viên HĐQT;
 • Ông Nguyễn Thanh Tùng trúng cử thành viên HĐQT
Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào lúc 10h50’ cùng ngày.
Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội:

 

Cổ đông làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội
 

Chủ tọa đoàn điều khiển Đại hộiĐại hội biểu quyết thông qua các nội dung về SXKDCác thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017
Trân Thị Thanh Nga

Tin tức liên quan