Phuwaco vinh dự nhận cờ thi đua của BTC giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam

Ngày 14/8/2014 tại trường Đại học Sao Đỏ, tỉnh Hải Dương đã diễn ra hội thảo khoa học quốc gia “Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương và UBND tỉnh Hải Dương và trường Đại học Sao Đỏ phối hợp tổ chức.

Tại buổi hội thảo, bên cạnh những bài tham luận về chủ đề Sáng tạo KHCN Việt Nam với sự nghiệp Công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, Ban tổ chức đã công bố các quyết định tặng bằng khen và cờ thi đua cho các đơn vị có các thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, phổ biến và ứng dụng các công trình đoạt giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2014.

Trong đó, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân (Phuwaco) trực thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV đã vinh dự nhận cờ thi đua từ Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, vì đã có thành tích xuất sắc trong việc ứng dụng các công trình đoạt giải thưởng vào sản suất và đời sống. Đây là một giải thưởng cao quý, góp phần khích lệ tinh thần nghiên cứu, ứng dụng Khoa học - Công nghệ của Phuwaco trong nhiệm vụ cung cấp nước sạch cho người dân hiện nay.

Đại diện Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân nhận Cờ thi đua giải thưởng sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2014

Tin tức liên quan