Quận 10 công bố tỉ lệ 100% hộ dân được cấp nước sạch

Ngày 5/8 vừa qua, UBND Quận 10 đã tổ chức “Lễ công bố hoàn thành 100% cung cấp nước sạch trên địa bàn quận 10” với sự chủ trì của Ông Nguyễn Đức Trọng – Phó chủ tịch UBND Quận 10, đại diện lãnh đạo Quận ủy - UBND các quận, lãnh đạo Tổng Công ty Cấp nước Sài gòn, lãnh đạo Sở Tài nguyên – Môi trường TP.HCM và các ban ngành liên quan.

Con số “100% hộ dân được cung cấp nước sạch” có ý nghĩa lớn lao trong thời điểm hiện tại, bởi nó vừa thể hiện sự quyết tâm của các ban ngành, cấp nước trên địa bàn, vừa góp phần vào việc bảo vệ sức khỏe của người dân, cũng như bảo vệ nguồn nước ngầm của Thành phố.

Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn TP.HCM còn khá nhiều hộ dân sử dụng nước ngầm, vừa không đảm bảo an toàn vệ sinh, ảnh hưởng đến nguồn nước sạch của toàn Thành phố. Về nhu cầu sử dụng nguồn nước sạch để thay thế nguồn nước ngầm UBND Quận 10 và Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân đã xác định rõ đây là mục tiêu quan trọng, cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.

Ông Trần Đình Phú – Tổng Giám Đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV phát biểu tại buổi lễ

Đoàn Thanh Niên Công ty CP cấp nước Phú Hòa Tân tại buổi lễ

Cao Văn Hảo

Tin tức liên quan