Quyết định về việc ban hành mức thu phí đóng mở nước và bấm chì Đồng hồ nước

Tin tức liên quan