Ra mắt “Phuwaco English Club”

Trong giai đoạn phát triển hiện nay, tiếng Anh đóng vai trò không nhỏ đến sự thành công của mỗi cá nhân. Thực hiện chủ trương và chỉ đạo của Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân, Phuwaco English Club được thành lập, ra mắt và có buổi sinh hoạt đầu tiên tại hội trường Công ty vào ngày 07/9/2012.

Câu lạc bộ mở ra với hy vọng là nơi sinh hoạt cho CBCNV trong Công ty với mong muốn rèn luyện, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm thực hành Tiếng Anh, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh một cách tự tin, năng động và hiệu quả. Đến Câu lạc bộ, CBCNV tham gia những hoạt động hấp dẫn gồm các trò chơi, xem phim, thảo luận ….xoay quanh các chủ đề rất thú vị, gần gũi trong cuộc sống và công việc hàng ngày. Câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ theo chủ đề của từng tháng vào Thứ Sáu hàng tuần, lúc 15:00 giờ. Chủ nhiệm Câu lạc bộ do Anh Nguyễn Thành Tính – Phòng Tổ chức Hành chánh Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân đảm nhận, phụ trách lên kế hoạch và tổ chức sinh hoạt cho Câu lạc bộ.

Tin tức liên quan