Thông báo thay đổi đơn giá nước sạch năm 2021

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng về việc điều chỉnh đơn giá tiền nước áp dụng từ ngày 01/01/2021: 

Tin tức liên quan