THÔNG BÁO về việc thay đổi cách thức tra cứu và tải hóa đơn điện tử


Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân kính thông báo đến Quý Khách hàng về hướng dẫn tải hoá đơn điện tử trên website http://phuwaco.com.vn/
Tải tại đây

Quý khách hàng vui lòng tải Thông báo của Cục thuế TP.HCM về việc chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ và thông tư 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân

Tải file tại đây.


 

Tin tức liên quan