THÔNG BÁO về thủ tục đăng ký định mức nước áp dụng từ ngày 15 tháng 4 năm 2022

Công ty kính thông báo đến Quý khách hàng về thủ tục đăng ký định mức nước áp dụng từ ngày 15 tháng 4 năm 2022
Tải tại đây 

Tin tức liên quan