THÔNG BÁO về việc điều chỉnh lịch đọc số năm 2023

THÔNG BÁO
Về việc điều chỉnh lịch đọc chỉ số kể từ tháng 01/2023


 
   
Kính gửi: Quý Khách hàng
    
     Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân kính gửi Quý khách hàng lịch đọc số  có điều chỉnh kể từ tháng 01/2023 như sau:
 

     Định mức nước của hoá đơn kỳ 01/2023, Công ty sẽ điều chỉnh tăng/giảm tương ứng với số ngày sử dụng nước thực tế để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.
     Từ tháng 02/2023, ngày đọc số hàng kỳ sẽ áp dụng như tháng 01/2023 và có sự xê dịch ± 2 ngày do các ngày nghỉ Lễ, Tết, thứ 7, Chủ nhật…
     Trân trọng thông báo./.

                                                                                                                                       

Tin tức liên quan