Tổ chức cuộc thi sáng tác câu khẩu hiệu Phuwaco

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân đã và đang có những bước phát triển, khẳng định thương hiệu Công ty là một doanh nghiệp cấp nước uy tín trên thị trường, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của cộng đồng và xã hội.

Cuộc thi sáng tác câu khẩu hiệu Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân, gọi tắt là “Cuộc thi Sáng tác Slogan Phuwaco” là một hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm khuyến khích, động viên toàn thể CBCNV Công ty phát huy ý tưởng sáng tạo, tăng cường quảng bá hình ảnh, thương hiệu Công ty với cộng đồng trong và ngoài nước.

I. Thể lệ cuộc thi:

1. Đối tượng tham gia: Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân.

2. Nội dung và yêu cầu về bài dự thi:

- Mỗi bài dự thi đăng ký tối đa 03 câu slogan, viết bằng tiếng Việt chuẩn, kèm theo giải thích ý nghĩa câu slogan (không quá 100 từ).

- Nội dung slogan dễ nhớ, phải mang thông điệp, tạo ấn tượng của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ của Công ty; thể hiện thế mạnh, định hướng phát triển của Công ty.

- Slogan phải được viết bằng tiếng Việt chuẩn, không sử dụng từ địa phương, từ lóng…

- Sản phẩm dự thi không được vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam, có nội dung xấu hoặc xuyên tạc, không sử dụng / thay đổi các câu trong các tác phẩm văn học, bài hát…vv

- Bài dự thi phải đảm bảo tính độc đáo, không trùng lắp, không gây lẫn lộn, không sao chép, mô phỏng, sửa chữa, tương tự với những slogan của các tổ chức khác đã từng xuất hiện trên thị trường, trong hoặc ngoài lĩnh vực hoạt động của Công ty.

- Trong trường hợp bài dự thi của người tham dự có nội dung giống nhau, bài dự thi gởi đến Ban tổ chức trước (căn cứ vào thời gian nhận bài dự thi do Ban Tổ chức ghi nhận lại…) sẽ là bài dự thi chính thức.

3. Cách thức gửi bài thi: Bài dự thi theo mẫu đính kèm

3.1 Tổ chức và cá nhân bên ngoài Công ty:

+ Cách 1: Gửi đường bưu điện đến địa chỉ: Công ty CP CN Phú Hòa Tân, 86 Tân Hưng, P12, Q5, TpHCM. (Bài dự thi được để trong phong bì, phía ngoài ghi rõ “Bài dự thi: Sáng tác Slogan Phuwaco”

+ Cách 2: Gửi vào hộp thư điện tử: phuhoatan@phuwaco.com.vn với tiêu đề “Bài dự thi: “Sáng tác Slogan Phuwaco_tên tác giả”.

3.2 CBCNV Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân: Bài dự thi theo mẫu đính kèm, gửi về Ban Tổ chức hoặc gửi bằng file qua S-office (Ms Thùy Anh – Phòng Tổ chức Hành chánh).

4. Thời gian tổ chức cuộc thi:

- Nhận bài dự thi kể từ ngày thông báo đến 16h ngày 15/8/2012 (tính theo dấu bưu điện hoặc ngày tháng trong email).

- Ban Giám khảo lựa chọn 02-05 câu slogan hay nhất để lấy ý kiến thăm dò trong Công ty từ 16/8 - 31/8/2012.

- Căn cứ vào kết quả bình chọn, Ban tổ chức sẽ quyết định câu slogan được nhiều người bình chọn nhất để sử dụng.

- Tổ chức trao thưởng cho tác giả có câu slogan được lựa chọn sử dụng.

II. Cơ cấu giải thưởng:

1. 01 giải đặc biệt: dành cho câu slogan được lựa chọn sử dụng cho Công ty, giải thưởng trị giá 1.000.000 đồng .

2. Tối đa 5 giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 200.000 đồng.

III. Thành phần Ban Tổ chức:

1. Ông Nguyễn Văn Đắng – Phó Giám đốc Kỹ thuật Trưởng Ban

2. Bà Vũ Phương Thảo – Phó Giám đốc Kinh Doanh Thành viên

3. Bà Trần Thị Thanh Nga – Trưởng phòng TCHC Thành viên

4. Ông Lê Trung Thành – Trưởng phòng Thương vụ Thành viên

5. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Bí thư đoàn Thanh niên Thành viên

6. Bà La Thị Thùy Anh – Nhân viên Phòng TCHC Thành viên

IV. Thành phần Ban Giám khảo

1. Ông Nguyễn Năng Thân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Trưởng Ban

2. Ông Phạm Khương Thảo - Giám Đốc Thành viên

3. Ông Nguyễn Văn Đắng – Phó Giám đốc Kỹ thuật Thành viên

4. Bà Vũ Phương Thảo – Phó Giám đốc Kinh Doanh Thành viên

V. Bản quyền:

Sau khi cuộc thi kết thúc, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân có quyền sở hữu vô thời hạn bản quyền câu slogan đoạt giải, đưa vào sử dụng trong thực tế và trong công tác xây dựng, phát triển thương hiệu của Công ty.

Trong trường hợp có xảy ra tranh chấp khiếu nại, đơn khiếu nại phải gửi về ban tổ chức trong vòng 01 (một) tuần kể từ ngày công bố giải thưởng. Người khiếu nại phải chịu trách nhiệm trước Công ty về nội dung khiếu nại. Phương án giải quyết sẽ do Ban tổ chức quyết định.

VI. Điều khoản thi hành:

Quyết định sản phẩm đoạt giải của Ban Giám khảo là quyết định cuối cùng và không thay đổi.

Thể lệ này có hiệu lực kể từ ngày được công bố. Việc sửa đổi bổ sung chỉ được thực hiện khi có văn bản của Ban tổ chức.

Ban Tổ chức mong muốn nhận được sự tham gia, hưởng ứng đông đảo của các tổ chức và cá nhân để cuộc thi đạt kết quả tốt

Thông tin về cuộc thi, công bố kết quả, danh sách đối tượng dự thi, các bài dự thi sẽ được Ban Tổ chức thông báo và thường xuyên cập nhật trên website www.phuwaco.com.vn./.

Mẫu đăng ký tham dự TẠI ĐÂY

Giám đốc

(đã ký)

Tin tức liên quan