Tổng kết 6 tháng đầu năm 2013 của Công ty

Ngày 27/6/2013 vừa qua, tại CTCP Cấp nước Phú Hòa Tân (Phuwaco), Công ty đã tiến hành tổng kết tình hình sản xuất – kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) cùng đại diện các Phòng ban, đơn vị thuộc Sawaco.

Ông Phạm Khương Thảo Giám đốc công ty báo cáo hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2013, chỉ tiêu lượng nước tiêu thụ đạt 49,93% kế hoạch. So với cùng kỳ năm 2012, chỉ tiêu doanh thu đạt hơn 100,89%.

Sau khi Phuwaco nhận quản lý các DMA, công tác giảm nước không doanh giảm được 6.700m3/ngày đêm, tỷ lệ thất thoát nước trung bình của 11 DMA là 14%, đây là công tác quan trọng sẽ  tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Phuwaco đã giải ngân 03 công trình chuyển tiếp giá trị 3.027 triệu đồng. Hiện nay đã đấu thầu 09 công trình và chuẩn bị đấu thầu 11 công trình. Phấn đấu cuối năm sẽ hoàn thành chỉ tiêu XDCB năm 2013.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, thương hiệu Phuwaco được xây dựng bài bản và mạnh mẽ hơn với nhiều hoạt động thiết thực như “Hướng về cộng đồng phát triển để phục vụ tốt hơn” xây dựng bộ nhận dạng thương hiệu, Trung tâm chăm sóc khách hàng, lắp đặt trụ nước uống tại vòi, phối hợp với truyền thông tổ chức những chương trình tuyên tuyền về sử dụng nước sạch… Nhờ đó, Phuwaco đã tạo được một môi trường làm việc thoải mái, tin cậy và hài lòng với khách hàng. Những kết quả về sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ bản và công tác dịch vụ sẽ tiếp tục được giữ vững và phát huy. Trong đó, 6 tháng cuối năm 2013, Phuwaco sẽ tích cực đào tạo nguồn cán bộ cho công tác giảm nước không doanh thu, đảm bảo vận hành tốt các DMA được bàn giao.
Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Đình Phú, Tổng Giám đốc Sawaco chỉ rõ, trong nửa năm qua, Phuwaco đã thực hiện tốt kế hoạch SXKD với nhiều sáng tạo trong công việc. Tuy nhiên, có hai điều Ông Trần Đình Phú yêu cầu Phuwaco cùng các đơn vị khác chung tay thực hiện. Cụ thể, đơn vị cần phát huy triệt để hiệu quả của mô hình CareTaker trong quản lý hệ thống mạng lưới cấp nước.

Song song với chương trình CareTaker, Ông Trần Đình Phú cũng giao nhiệm vụ các đơn vị tổ chức tọa đàm nguyên nhân gây rò rỉ ống nhánh. Ông cho biết:  “Vấn đề rò rỉ ống nhánh từ lâu đã được các đơn vị báo cáo số liệu đầy đủ trên 90%  nhưng vẫn chưa tìm ra hướng giải quyết. Vì vậy, các đơn vị cấp nước trong Sawaco cần phải nghiên cứu những phương pháp cụ thể như: hướng dẫn, tổ chức nâng cao tay nghề cho công nhân, xây dựng đề tài chi tiết về bộ ống nhánh… Từ đó, các đơn vị nghiên cứu tìm ra biện pháp khắc phục rò rỉ, giảm nước thất thoát thất thu.”.

Tiếp nhân ý kiến chỉ đạo, ông Phạm Khương Thảo, Giám đốc Phuwaco cho biết, để thực hiện tốt kế hoạch năm 2013, trong thời gian còn lại, đơn vị cần tăng giá trị giải ngân kế hoạch xây dựng cơ bản các công trình sửa chữa ống mục từ 30,186 tỷ đồng (3.721 m ống) thành 43,157 tỷ đồng (6.570 m ống). Để chuẩn bị cho công tác tiếp nhận 38 DMA Vùng 1 và 33 DMA Vùng 2, Phuwaco cũng đề nghị Sawaco thông qua định biên mới cho đơn vị, bằng việc khoán quỹ lương để phù hợp với quá trình bổ sung nhân sự vào đội ngũ Caretaker và công tác giảm mước không doanh thu.

Nhờ những trao đổi chi tiết và thiết thực về chuyên môn, Phuwaco đã xác định được những mục tiêu cụ thể trong 6 tháng cuối năm 2013. Trên cơ sở đó, đơn vị sẽ có những bước đi phù hợp nhằm thực hiện tốt chỉ đạo của Tổng Công ty, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Cao Văn Hảo

Tin tức liên quan