Tổng kết công tác thi đua năm 2013 cụm các đơn vị kinh doanh ngành nước

Sáng ngày 03/12/2013, Cụm thi đua các đơn vị kinh doanh ngành nước đã tổ chức họp chấm điểm, bình xét thi đua Cụm năm 2013. Tham dự cuộc họp gồm có Ông Trần Văn Thành – Chủ tịch Công Đoàn Tổng Công ty, đại diện Hội đồng - Thi đua Khen thưởng Tổng Công ty và đại diện lãnh đạo của các đơn vị thi đua cụm.

Với vai trò làm Cụm trưởng cụm thi đua các đơn vị kinh doanh ngành nước năm 2013, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân đã xây dựng các chương trình hoạt động của cụm trong năm 2013; tổ chức, đôn đốc các hoạt động thi đua khen thưởng của toàn cụm; chủ trì các buổi họp sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tổng Công ty.

Tại cuộc họp bình xét thi đua ngày 03/12/2013, Cụm trưởng đã tổng kết, đánh giá công tác thực hiện thi đua năm 2013 của các đơn vị. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị bỏ phiếu bình bầu, chọn ra “Đơn vị đạt danh hiệu lao động xuất sắc năm 2013” và “Đơn vị đạt lá cờ đầu năm 2013”, kết quả bình bầu như sau:

 • Đơn vị đạt danh hiệu lao động xuất sắc năm 2013:
  1. Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hòa
  2. Công ty TNHH MTV Cấp nước Trung An
  3. Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định
  4. Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân
  5. Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè
  6. Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn
  7. Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức
  8. Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành
 • Đơn vị đạt Cờ thi đua xuất sắc đẫn đầu năm 2013: Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân.

Cũng tại cuộc họp trên, các đơn vị cùng thống nhất bầu chọn Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hòa là đơn vị làm Cụm trưởng cụm thi đua vị kinh doanh ngành nước năm 2014./.

La Thị Thùy Anh

Tin tức liên quan