Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

     Ngày 25/01/2019, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, phong trào đoàn thể năm 2018.
     Về dự Hội nghị, về phía lãnh đạo Tổng Công ty có ông Nguyễn Văn Dụ – Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty, ông Phan Minh chánh – Phó chủ Công đoàn Tổng Công ty, bà Nguyễn Thị Thiện Tâm – Phó phòng Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty, bà Mai Thanh Tuyền – Phó Bí thư thường trực Đoàn thanh niên Tổng công ty cùng toàn thể các Trưởng Phó Phòng, Ban, Đội và CB.CNV công ty.
     Tại hội nghị, ông Bùi Đức Sinh – Phó Giám đốc Kỹ thuật Công ty đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
     Với sự quyết tâm và đồng lòng của tập thể lãnh đạo và CBCNV, người lao động, trong năm 2018, công ty đã đạt được một số chỉ tiêu sau: giữ vững tỷ lệ 100% hộ dân được cấp nước sạch, sản lượng tiêu thụ đạt 33.582.000 m3, tăng 0,85% so với kế hoạch. Doanh thu tiền nước đạt 313.401 triệu đồng, tăng 2,34% so với kế hoạch.
     Đối với thực hiện giảm thất thoát nước, công ty đã thực hiện hiệu quả chương trình giảm nước không doanh thu. Tỷ lệ thất thoát nước bình quan của công ty từ mức 22,41% năm 2017 đã giảm xuống còn 19,68% là nổ lực rất lớn của toàn thể CB.CNV và Ban lãnh đạo công ty trong điều kiện thiếu nguồn vốn đầu tư cho công tác giảm thất thoát nước và sửa chữa các DMA.
     Trong năm 2018, phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được công ty khuyến khích và tạo điều kiện cho CBCNV phát huy nhằm cải tiến quy trình sản xuất kinh doanh của đơn vị. Qua đó Công ty cũng đã biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể với 5 sáng kiến giải pháp đã đóng góp tích cực trong lĩnh vực sáng tạo và làm lợi cho Công ty. Trong năm 2018, công ty cũng đã triển khai hiệu quả việc thực hiện thu tiền nước bằng hóa đơn điện tử và đọc số đồng hồ nước bằng Smartphone.
     Hoạt động Công đoàn, Đoàn thanh niên trong năm cũng có nhiều hoạt động nổi bật như các hoạt động an sinh xã hội, hướng về cộng đồng, xây dựng các phong trào thi đua, các hoạt động hỗ trợ, chăm lo cho người lao động về vật chất, tinh thần. Với các hoạt động sôi nổi và mạnh mẽ, Công đoàn Công ty đạt danh hiệu “Công đoàn xuất sắc vững mạnh năm 2018”, Đoàn Thanh niên Công ty đạt danh hiệu “Đoàn Cơ sở xuất sắc năm 2018”, giành được “Lá cờ đầu” của cụm thi đua.
     Tại hội nghị cũng đã biểu dương khen thưởng các cá nhân tập thể đã đạt thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, các Đoàn viên Công Đoàn, Đoàn thanh niên đã có thành tích nổi bật trong hoạt động Công đoàn và phong trào thanh niên năm 2018.
     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Dụ – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty chúc mừng kết quả đạt được năm 2018 của đơn vị, đặc biệt là ghi nhận hiệu quả hoạt động kinh doanh và chất lượng phục vụ khách hàng, công tác giảm thất thoát nước của công ty. Trong năm 2019, ông Nguyễn Văn Dụ cũng đề nghị công ty ưởng ứng “Năm 2019 - năm cải cách hành chính” do Thành ủy phát động, không ngừng đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý và tập trung công tác chăm sóc khách hàng ngày một tốt hơn nữa đặc biệt công tác trọng tâm, sống còn vẫn là công tác giảm thất thoát nước nhằm mang lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
Một số hình ảnh tại hội nghị:

CB.CNV công ty tham dự Hội nghị Tổng kết hoạt động SXKD năm 2018.

Ông Bùi Đức Sinh – Phó Giám đôc Kỹ thuật Công ty thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.Biểu dương khen thưởng các cá nhân tập thể đã đạt thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

Ông Nguyễn Văn Dụ - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Phùng Xuân Trung

Tin tức liên quan