Tuyên truyền, tập huấn kỹ năng PCCC tại Phuwaco

Hưởng ứng “Ngày toàn dân Phòng cháy và chữa cháy – 4/10” lần thứ 12 năm 2013, ngày 17/9/2013, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân đã phối hợp với Trung tâm thiết bị PCCC 4/10 trực thuộc Sở Cảnh Sát Phòng cháy và Chữa cháy TP. HCM tổ chức buổi tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ an toàn phòng cháy chữa cháy cho toàn thể 231 cán bộ công nhân viên tại hội trường công ty. Báo cáo viên Trung tâm thiết bị PCCC 4/10 cho biết, việc nắm vững kiến thức cơ bản về phòng cháy và chữa cháy có ý nghĩa quyết định đến việc đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại đơn vị và tại mỗi gia đình. Vì vậy, tất cả cán bộ công nhân viên Công ty cần nâng cao ý thức và kỹ năng về phòng cháy và chữa cháy.

Toàn thể cán bộ công nhân viên Phuwaco đã được phổ biến kiến thức cơ bản, các kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ và xử lý khi có sự cố cháy nổ; thao tác sử dụng bình chữa cháy xách tay – bình CO2 và bình bột…Những kiến thức có được trong buổi tuyên truyền đã giúp cho công tác phòng cháy và chữa cháy của Phuwaco được đảm bảo tích cực, chủ động và hiệu quả hơn.

Ông Vũ Xuân Lộc – báo cáo viên của Trung tâm thiết bị PCCC 4/10 tại buổi tuyên truyền , tập huấn PCCC

Bằng những hình ảnh sinh động, nội dung thiết thực, cách truyền đạt giàu cảm xúc đã giúp cho buổi tuyên truyền được thành công thể hiện qua sự tâm đắc của mọi người tham dự. Qua buổi tuyên truyền, cán bộ công nhân viên ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình đối với công tác PCCC tại cơ quan cũng như tăng cường phổ biến những kiến thức có được cho gia đình, người thân và bạn bè./.

CBCNV tham dự buổi tập huấn PCCC
Nguyễn Thành Tính

Tin tức liên quan