Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 14 Quận 10 (từ 1h đến 4h ngày 30/1/2019) đường Thành Thái, Ba Tháng Hai, Nguyễn Ngọc Lộc. Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 11,13 Quận 11 (từ 1h đến 4h ngày 24/1/2019) đường Lê Đại Hành, Tôn Thất Hiệp, Lãnh Binh Thăng, Lò Siêu, Lê Thị Bạch Cát. Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 11,13 Quận 11 (từ 1h đến 4h ngày 18/1/2019) đường Lê Đại Hành, Tôn Thất Hiệp, Lãnh Binh Thăng, Lò Siêu, Lê Thị Bạch Cát. Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 1 Quận 10 các ngày 11/1/2019 đến ngày 16/1/2019 (từ 22h đêm hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau) đường Hồng Bàng. Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Quận 10 và Phường 4,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16 Quận 11 (từ 0h đến 2h sáng ngày 12/01/2019) Thông báo gián đoạn ngưng nước của Nhà máy nước Thủ Đức để sửa chữa bảo trì thiết bị. Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 1 Quận 11 (từ 22h đêm ngày 07/1/2019 đến 5h sáng ngày 08/1/2019) đường Lạc Long Quân, Hồng Bàng, Tân Hoá, Phú Thọ, Hàn Hải Nguyên. Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 12 Quận 10 các ngày 07/1/2019 và 08/1/2019 (từ 22h đêm hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau) đường Ba Tháng Hai, Cao Thắng. Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 12 Quận 10 (từ 22h đêm ngày 03/1/2019 đến 5h sáng ngày 04/1/2019) đường Ba Tháng Hai, Cách Mạng Tháng Tám, Cao Thắng, Lê Hồng Phong, Hoàng Dư Khương Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 15 Quận 10 (từ 22h ngày 20/12/2018 đến 2h ngày 21/12/2018) đường Trường Sơn Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 1,3,5 Quận 11 và Phường Phú Trung Quận Tân Phú (từ 22h ngày 15/12/2018 đến 22h ngày 17/12/2018) Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 4, 6, 7 Quận 11 (từ 1h đến 4h ngày 30/11/2018) đường Nguyễn Chí Thanh, Tân Phước, Nhật Tảo, Ba Tháng Hai, Đặng Minh Khiêm, Tân Khai, Trần Quý, Hòa Hảo, Vĩnh Viễn, Lý Thường Kiệt, Lý Nam Đế, Lê Đại Hành, Phó Cơ Điều, Thuận Kiều, Hoàng Đức Tương Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 2,3 Quận 10 (từ 1h đến 4h ngày 29/11/2018) đường Nguyễn Chí Thanh, Ngô Gia Tự, Hoà Hảo, Sư Vạn Hạnh, Nguyễn Duy Dương, Trần Nhân Tôn, Lô F,H,I,K,L,M,N,O,P,Q,R,T,U,V,X,Y chung cư Ngô Gia Tự Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 14 Quận 10 (từ 1h đến 4h ngày 28/11/2018) đường Thành Thái, Tô Hiến Thành. Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 4,6,7 Quận 11 (từ 1h đến 4h ngày 27/11/2018) đường Nguyễn Chí Thanh, Tân Phước, Nhật Tảo, Ba Tháng Hai, Đặng Minh Khiêm, Tân Khai, Trần Quý, Hoà Hảo, Vĩnh Viễn, Lý Thường Kiệt, Lý Nam Đế, Lê Đại Hành, Phó Cơ Điều, Thuận Kiều, Hoàng Đức Tương. Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 9 Quận 10 (từ 8h đến 11h30 sáng và từ 13h đến 16h30 chiều ngày 16/11/2018) lô F chung cư Ấn Quang Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 11,13 Quận 11 (từ 1h đến 4h sáng ngày 15/11/2018) đường Lê Đại Hành, Tôn Thất Hiệp, Lãnh Binh Thăng, Lò Siêu, Lê Thị Bạch Cát. Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 9 Quận 10 (từ 8h đến 11h30 sáng và từ 13h đến 16h30 chiều ngày 15/11/2018) lô E,F chung cư Ấn Quang Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 9 Quận 10 (từ 8h đến 11h30 sáng và từ 13h đến 16h30 chiều ngày 14/11/2018) lô D,E chung cư Ấn Quang Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 5 Quận 11 (từ 1h đến 4h sáng ngày 14/11/2018) đường Lạc Long Quân, Hoà Bình, Tống Văn Trân, cư xá Lạc Long Quân Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 4,6,7 Quận 11 (từ 1h đến 4h sáng ngày 13/11/2018) đường Nguyễn Chí Thanh, Tân Phước, Nhật Tảo, Ba Tháng Hai, Đặng Minh Khiêm, Tân Khai, Trần Quý, Hoà Hảo, Vĩnh Viễn, Lý Thường Kiệt, Lý Nam Đế, Lê Đại Hành, Phó Cơ Điều, Thuận Kiểu, Hoàng Đức Tương. Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 9 Quận 10 (từ 8h đến 11h30 sáng và từ 13h đến 16h30 chiều ngày 13/11/2018) lô C,D chung cư Ấn Quang Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 9 Quận 10 (từ 8h đến 11h30 sáng và từ 13h đến 16h30 chiều ngày 12/11/2018) lô B chung cư Ấn Quang Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 14 Quận 11 (từ 1h đến 4h sáng ngày 10/11/2018) đường Âu Cơ, Bình Thới, đường 100 Bình Thới. Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 4,6,7 Quận 11 (từ 1h đến 4h sáng ngày 9/11/2018) đường Nguyễn Chí Thanh, Tân Phước, Nhật Tảo, Ba Tháng Hai, Đặng Minh Khiêm, Tân Khai, Trần Quý, Hoà Hảo, Vĩnh Viễn, Lý Thường Kiệt, Lý Nam Đế, Lê Đại Hành, Phó Cơ Điều, Thuận Kiều, Hoàng Đức Tương Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 9 Quận 10 (từ 8h đến 11h30 sáng và từ 13h đến 16h30 chiều ngày 9/11/2018) Lô A chung cư Ấn Quang Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 12,13,15 Quận 10 (từ 1h đến 4h sáng ngày 8/11/2018) đường Thành Thái, Tô Hiến Thành, bệnh viện Nhân dân 115 Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 15 Quận 11 (từ 1h đến 4h sáng ngày 7/11/2018) đường Lý Thường Kiệt, Nguyễn Thị Nhỏ, Lữ Gia, đường số 1,2,3 cư xá Lữ Gia Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 7 Quận 10 (từ 10h đến 13h sáng ngày 6/11/2018) đường Lý Thường Kiệt, Ba Tháng Hai, Nhật Tảo, Vĩnh Viễn, hẻm 243 Nguyễn Kim, hẻm 326 Tân Phước Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 3, 6 Quận 11 (từ 10h đến 13h sáng ngày 31/10/2018) hẻm 161D, 203, 247 đường Lạc Long Quân, hẻm 1099, 1133, 1171 đường Ba Tháng Hai, hẻm 159, 175, 195, 205 đường Phó Cơ Điều Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 5 Quận 11 (từ 1h sáng ngày 31/10/2018 đến 4h sáng ngày 31/10/2018) đường Lạc Long Quân, Hoà Bình, Tống Văn Trân, các lô thuộc cư xá Lạc Long Quân Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 2,3 Quận 10 (từ 1h sáng ngày 25/10/2018 đến 4h sáng ngày 25/10/2018) đường Nguyễn Chí Thanh, Ngô Gia Tự, Hoà Hảo, Sư Vạn Hạnh, Nguyễn Duy Dương, Trần Nhân Tôn - lề số lẻ, Lô F,H,I,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,X,Y chung cư Ngô Gia Tự Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 12 Quận 10 (từ 22h đêm ngày 24/10/2018 đến 5h sáng ngày 25/10/2018) khu dân cư Hà Đô Centrosa Garden Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 12 Quận 10 (từ 22h đêm ngày 23/10/2018 đến 5h sáng ngày 24/10/2018) đường Cao Thắng nối dài Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 7 Quận 10 (từ 23h đêm ngày 22/10/2018 đến 5h sáng ngày 23/10/2018) đường Nguyễn Kim Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 1 Quận 11 (từ 1h đến 4h ngày 23, 24/10/2018) đường Lạc Long Quân, Hồng Bàng, Tân Hóa, Phú Thọ, Hàn Hải Nguyên Thông báo tạm ngưng cung cấp nước một phần các quận 5, 6, 8, 12, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, huyện Bình Chánh Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 14 Quận 10 (từ 22h ngày 18/10/2018 đến 5h ngày 19/10/2018) hẻm 324 Lý Thường Kiệt Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 12 Quận 10 (từ 11h đến 13h ngày 18/10/2018) đường Sư Vạn Hạnh Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 1 Quận 10 (từ 11h đến 13h ngày 17/10/2018) hẻm 80 đường Hồ Thị Kỷ Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 12, 15 Quận 10 (từ 1h đến 4h ngày 13/10/2018) đường Thành Thái, Bệnh viện Nhân dân 115, Tô Hiến Thành Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 11 Quận 11 (từ 1h đến 4h ngày 12/10/2018) đường Bình Thới, Lãnh Binh Thăng, Đội Cung, Lê Thị Bạch Cát, Quân Sự Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 9 Quận 11 (từ 1h đến 4h ngày 11/10/2018) đường Hàn Hải Nguyên, Xóm Đất, Minh Phụng, Bình Thới, Đội Cung, Lãnh Binh Thăng, Thái Phiên Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 8 Quận 11 (từ 1h đến 4h ngày 10/10/2018) đường số 5 cư xá Bình Thới, Dương Đình Nghệ, Thái Phiên, Hàn Hải Nguyên, Xóm Đất Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 10, 12 Quận 10 (từ 1h đến 4h ngày 9/10/2018) đường Ba Tháng Hai, Thành Thái, Sư Vạn Hạnh, Bệnh viện Nhi đồng 1 Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 6 Quận 10 (từ 1h đến 4h ngày 4/10/2018) đường Tân Phước - lề số chẵn, Vĩnh Viễn, Nhật Tảo, Ba Tháng Hai, Bà Hạt, Nguyễn Kim - lề số chẵn, Nguyễn Lâm, hẻm 101, 111, 137, 159, 181, 197 Ngô Quyền Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 13 Quận 10 (từ 1h đến 4h ngày 3/10/2018) đường Cách Mạng Tháng Tám, Tô Hiến Thành Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 9, 10 Quận 11 (từ 1h đến 4h ngày 2/10/2018) đường Sư Vạn Hạnh, Lý Thái Tổ, Ngô Gia Tự, Bà Hạt, Bệnh viện Nhi đồng 1 Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 5 Quận 11 (từ 1h đến 4h ngày 29/9/2018) đường Lạc Long Quân, Hòa Bình, Tống Văn Trân, Các lô thuộc cư xá Lạc Long Quân Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 15 Quận 11 (từ 11h đến 13h ngày 28/9/2018) đường Lê Đại Hành, Ba Tháng Hai, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Thị Nhỏ Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 12, 13 Quận 10 (từ 1h đến 4h ngày 28/9/2018) đường Sư Vạn Hạnh, Ba Tháng Hai, Trần Thiện Chánh, hẻm 781, 839 Lê Hồng Phong, Khu khám bệnh kỹ thuật cao Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 11, 13 Quận 11 (từ 1h đến 4h ngày 27/9/2018) đường Lê Đại Hành, Tôn Thất Hiệp, Lãnh Binh Thăng, Lò Siêu, Lê Thị Bạch Cát Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 14 Quận 10 (từ 1h đến 4h ngày 26/9/2018) đường Ba Tháng Hai, Lý Thường Kiệt, Bệnh Viện Trưng Vương, Trung Tâm cấp cứu 115 Thành phố Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 7 Quận 11 (từ 11h đến 13h ngày 25,26/9/2018) đường Lý Thường Kiệt, Ba Tháng Hai Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 12, 13 Quận 10 (từ 1h đến 4h ngày 21/9/2018) đường Sư Vạn Hạnh, Ba Tháng Hai, Trần Thiện Chánh, hẻm 781, 839 Lê Hồng Phong, Khu khám bệnh kỹ thuật cao (818 Sư Vạn Hạnh) - Bệnh viện Nhân dân 115 Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 12 Quận 10 (từ 1h đến 4h ngày 20/9/2018) đường Ba Tháng Hai, Lê Hồng Phong, Cao Thắng, Hoàng Dư Khương, hẻm 285 đường Cách Mạng Tháng Tám Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 14 Quận 10 (từ 1h đến 4h ngày 19/9/2018) đường Ba Tháng Hai, Lý Thường Kiệt, Bệnh Viện Trưng Vương, Trung Tâm cấp cứu 115 Thành phố Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 16 Quận 11 (từ 1h đến 4h ngày 15/9/2018) đường Hồng Bàng, Nguyễn Chí Thanh, Tân Thành, Nguyễn Thị Nhỏ, Lò Siêu, Phan Xích Long, Thái Phiên Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 12 Quận 11 (từ 1h đến 4h ngày 13/9/2018) đường Lãnh Binh Thăng, 3 Tháng 2, Công Chúa Ngọc Hân, Tôn Thất Hiệp, Lò Siêu, Tuệ Tĩnh, Huyện Toại Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 4 Quận 11 (từ 23h ngày 10/9/2018 đến 1h ngày 11/9/2018) đường Nguyễn Chí Thanh Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 12, 13 Quận 10 (từ 1h đến 4h ngày 11/9/2018) đường Cách Mạng Tháng Tám và hẻm 84, 106, 128, 158 đường Hòa Hưng Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 7 Quận 11 (từ 23h ngày 06/9/2018 đến 1h ngày 07/9/2018) đường Ba Tháng Hai, Lê Đại Hành Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 16 Quận 11 (từ 11h đến 13h ngày 6/9/2018) hẻm 269 đường Nguyễn Thị Nhỏ Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 15 Quận 11 (từ 11h đến 13h ngày 5/9/2018) hẻm 297 đường Lý Thường Kiệt Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 15 Quận 11 (từ 11h đến 13h ngày 4/9/2018) hẻm 16 đường Lữ Gia Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 04 Quận 11 (từ 11h đến 13h ngày 31/8/2018) đường Dương Tử Giang Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 02 Quận 11 (từ 11h đến 13h ngày 30/8/2018) đường Minh Phụng Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 10 Quận 11 (từ 1h đến 4h ngày 30/8/2018) đường Lạc Long Quân, Hàn Hải Nguyên, Xóm Đất, Minh Phụng, Bình Thới, Phú Thọ Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 01 Quận 10 (từ 11h đến 13h ngày 28/8/2018) đường Hùng Vương Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 15 Quận 10 (từ 23h ngày 22/8/2018 đến 1h ngày 23/8/2018) đường Trường Sơn Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 1 Quận 11 (từ 1h đến 4h ngày 21/8/2018) đường Lạc Long Quân, Hồng Bàng, Tân Hóa, Phú Thọ và Hàn Hải Nguyên Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 9 Quận 10 (từ 23h ngày 20/8/2018 đến 1h ngày 21/8/2018) đường Sư Vạn Hạnh Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 9 Quận 10 (từ 1h đến 4h ngày 17/8/2018) đường Lý Thái Tổ, Ba Tháng Hai, Nguyễn Tri Phương, Bà Hạt và Sư Vạn Hạnh Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 3 Quận 11 (từ 1h đến 4h ngày 16/8/2018) đường Lạc Long Quân và Tân Hóa Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 4, 6 Quận 11 (từ 1h đến 4h ngày 15/8/2018) đường Nguyễn Bá Học, Đào Nguyên Phổ, Đặng Minh Khiêm, Dương Tử Giang, Phó Cơ Điều, Tạ Uyên, Ba Tháng Hai, Tân Phước, Trần Quý, Tân Khai, Nguyễn Chí Thanh, Đỗ Ngọc Thạnh Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 10 Quận 11 (từ 11h đến 12h ngày 14/8/2018) đường Ông Ích Khiêm, Bình Thới Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 9 Quận 11 (từ 1h sáng đến 4h sáng ngày 11/8/2018) đường Hàn Hải Nguyên, Xóm Đất, Minh Phụng, Bình Thới, Đội Cung, Lãnh Binh Thăng, Thái Phiên Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 5, 10, 14 Quận 11 (từ 1h sáng đến 4h sáng ngày 10/8/2018) đường Lạc Long Quân, Ông Ích Khiêm và đường Bình Thới Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 4 Quận 10 (từ 1h sáng đến 4h sáng ngày 9/8/2018) đường Nguyễn Tri Phương, Hòa Hảo, Ngô Gia Tự, Nguyễn Duy Dương và hẻm 201 Vĩnh Viễn

Tin tức mới nhất

Thống kê truy cập

Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018
Ngày 25/01/2019, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, phong trào đoàn thể năm 2018.
Sáng tạo, cải tiến nâng chất lượng cấp nước
Công bố thông tin về danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2018
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về thay đổi Chủ tịch HĐQT Công ty
Họp mặt chia tay công nhân viên nghỉ hưu
Lễ kết nạp Đảng viên mới Chi bộ Kinh doanh
Ngày hội Công nhân ngành Cấp nước năm 2018
Quyết định về việc ban hành mức thu phí đóng mở nước và bấm chì Đồng hồ nước
Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ 5 năm 2016
Chi đoàn 1 – Chi đoàn 2 tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 9,10 năm 2018 tại Khu di tích Địa đạo Củ Chi
Anh Phan Trường Phát và Anh Phùng Xuân Trung vinh dự nhận giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi lần thứ 11 năm 2018
Phuwaco tổ chức đêm hội trăng rằm năm 2018
Hội thi Bàn tay vàng Công nhân ngành Cấp nước TP. Hồ Chí Minh năm 2018 (18/09/2018)
Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân tham gia Hội thi “Tên lửa nước” năm 2018, do Ban thường vụ Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn tổ chức tại Nhà máy nước Tân Hiệp.
Triển khai mở rộng kênh thanh toán tiền nước qua VIETTEL
Lễ kết nạp đảng viên mới chi bộ kinh doanh
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thông qua và ký hết hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn năm 2018 (điều chỉnh)
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017
Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
Hướng dẫn tra cứu và tải hóa đơn điện tử tiền nước
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2017
Công bố thông tin về danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2018
Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng công bố thông tin danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2018.
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về thay đổi Chủ tịch HĐQT Công ty
Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ 5 năm 2016
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thông qua và ký hết hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn năm 2018 (điều chỉnh)
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017
Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2017
Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 11 năm 2018
Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2018 và tài liệu họp
Báo cáo thường niên năm 2017
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017
Danh sách cổ đông PJS có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018
Nghị quyết Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Giám đốc ký hợp đồng mua bán sĩ nước sạch trong năm 2018 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn
Công bố thông tin về danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2017
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 6 tháng đầu năm 2017
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2016
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2016
Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 10 năm 2017
Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2017 và Tài liệu họp (Cập nhật ngày 13/4/2017)
Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018
Ngày 25/01/2019, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, phong trào đoàn thể năm 2018.
Sáng tạo, cải tiến nâng chất lượng cấp nước
Họp mặt chia tay công nhân viên nghỉ hưu
Quyết định về việc ban hành mức thu phí đóng mở nước và bấm chì Đồng hồ nước
Chi đoàn 1 – Chi đoàn 2 tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 9,10 năm 2018 tại Khu di tích Địa đạo Củ Chi
Anh Phan Trường Phát và Anh Phùng Xuân Trung vinh dự nhận giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi lần thứ 11 năm 2018
Phuwaco tổ chức đêm hội trăng rằm năm 2018
Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân tham gia Hội thi “Tên lửa nước” năm 2018, do Ban thường vụ Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn tổ chức tại Nhà máy nước Tân Hiệp.
Triển khai mở rộng kênh thanh toán tiền nước qua VIETTEL
Lễ kết nạp đảng viên mới chi bộ kinh doanh
Hướng dẫn tra cứu và tải hóa đơn điện tử tiền nước
Thông báo về việc áp dụng các tiện ích cho Quý khách hàng
Công đoàn – Đoàn thanh niên Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân tham gia “Tuần lễ khoa học công nghệ và sáng tạo lần thứ 1 năm 2018” của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.
Đảng ủy Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân tổ chức hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết 54/2017/QH14 và chuyên đề năm 2018
Thông báo về việc giảm áp lực nước Phường 1,3,5 Quận 11, Phường Phú Trung Quận Tân Phú (từ 3h00 đến 12h00 ngày thứ bảy 19/5/2018)
Ban chấp hành Công đoàn Công ty CPCN Phú Hòa Tân tham quan học tập truyền thống tại bảo tàng Tôn Đức Thắng
Công đoàn – Đoàn thanh niên thăm hỏi công nhân làm đêm thực hiện công tác sửa bể ống Ø200 giao lộ Minh Phụng Hàn Hải Nguyên Quận 11
Hội nghị người lao động Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân năm 2018
Phuwaco tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Đồng chí Phan Trường Phát Đoàn viên Chi đoàn Kỹ thuật vinh dự nhận giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi lần 10 năm 2017.
Hội nghị đại biểu Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020