BÁO CHỈ SỐ NƯỚC

Zalo Official Account

Tin tức mới nhất

Thông báo

Thống kê truy cập

THÔNG BÁO về việc thay đổi cách thức tra cứu và tải hóa đơn điện tử
Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân kính thông báo đến Quý Khách hàng về hướng dẫn tải hoá đơn điện tử trên website http://phuwaco.com.vn/
Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2022
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân năm 2022
Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
THÔNG BÁO về thủ tục đăng ký định mức nước áp dụng từ ngày 15 tháng 4 năm 2022
Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Báo cáo thường niên năm 2021
Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 và tài liệu họp
THÔNG BÁO về việc điều chỉnh lộ trình đọc số từ kỳ 4/2022
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021
Danh sách cổ đông PJS có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
KHUYẾN MÃI THÁNG 3: GIẢM 20K THẢ GA THANH TOÁN HÓA ĐƠN
Đoàn cơ sở Công ty CPCN Phú Hòa Tân tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027
NHẬP MÃ BANMOI2 NHẬN NGAY COMBO QUÀ
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021
Công bố thông tin Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2021
Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua và ủy quyền cho Giám đốc ký kết phụ lục Hợp đồng mua sỉ nước sạch năm 2021 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV
Thông báo về điều chỉnh giá nước sạch, thu hộ giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải cho các đối tượng sử dụng trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh năm 2022
Thanh toán hóa đơn nước, nhận ngay mã quà tặng 50.000đ
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân năm 2022
Sáng ngày 14/04/2022, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 , nhằm đánh giá, tổng kết quá ...
Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Báo cáo thường niên năm 2021
Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 và tài liệu họp
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021
Danh sách cổ đông PJS có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021
Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua và ủy quyền cho Giám đốc ký kết phụ lục Hợp đồng mua sỉ nước sạch năm 2021 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản
Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tài liệu
Danh sách cổ đông có quyền tham gia lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản
Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do thay đổi Người đại diện theo pháp luật
Nghị quyết miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty.
Công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty
Báo cáo quản trị Công ty bán niên năm 2021
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2021
THÔNG BÁO về việc thay đổi cách thức tra cứu và tải hóa đơn điện tử
Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân kính thông báo đến Quý Khách hàng về hướng dẫn tải hoá đơn điện tử trên website http://phuwaco.com.vn/
Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2022
THÔNG BÁO về thủ tục đăng ký định mức nước áp dụng từ ngày 15 tháng 4 năm 2022
THÔNG BÁO về việc điều chỉnh lộ trình đọc số từ kỳ 4/2022
KHUYẾN MÃI THÁNG 3: GIẢM 20K THẢ GA THANH TOÁN HÓA ĐƠN
Đoàn cơ sở Công ty CPCN Phú Hòa Tân tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027
NHẬP MÃ BANMOI2 NHẬN NGAY COMBO QUÀ
Thông báo về điều chỉnh giá nước sạch, thu hộ giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải cho các đối tượng sử dụng trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh năm 2022
Thanh toán hóa đơn nước, nhận ngay mã quà tặng 50.000đ
Thanh toán hóa đơn Nước bội thu quà - Giảm ngay 50k
Hội nghị trực tuyến chuyên đề Khối thi đua 3 các đơn vị kinh doanh ngành nước
Hội nghị sơ kết 9 tháng năm 2021 các đơn vị kinh doanh ngành nước thuộc Khối thi đua 3 – Tổng Công ty Cấp nước Cấp nước Sài Gòn
THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIẢM TIỀN SỬ DỤNG NƯỚC DO BỊ ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID-19
Ngành cấp nước chuyển đổi số
Công ty cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân: Nỗ lực cung cấp nước sạch cho các khu cách ly dịch bệnh trên địa bàn Quận 10
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Dương Hồng Nhân gửi thư đến toàn thể CBCNV
Quét Hóa Đơn Bất Kỳ - Nhận Ngay Thẻ Quà 20.000đ Cho Hóa Đơn Kế Tiếp
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM NGƯNG CÁC DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TẠI VĂN PHÒNG CÔNG TY CPCN PHÚ HÒA TÂN TỪ NGÀY 29/6/2021 ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM NGƯNG CÁC DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TẠI VĂN PHÒNG CÔNG TY CPCN PHÚ HÒA TÂN TỪ NGÀY 15/6/2021 ĐẾN HẾT NGÀY 28/6/2021
Thông báo tạm ngưng các dịch vụ trực tuyến để bảo trì hệ thống Công nghệ Thông tin từ ngày 05/6/2021 đến hết ngày 06/6/2021
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM NGƯNG CÁC DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TẠI VĂN PHÒNG CÔNG TY CPCN PHÚ HÒA TÂN TỪ NGÀY 31/5/2021