Quyết định số: 139/2007/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 190/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng 07 năm 2004 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn Thành phố.

Cơ quan ban hành: UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Loại văn bản: Quyết định

Số hiệu: 139/2007/QĐ-UBND

Người ký: Nguyễn Hữu Tín

Ngày ký: 20/12/2007

Ngày hiệu lực: 01/01/2008

Nội dung tải file tại đây: Quyết định số: 139/2007/QĐ-UBND