Thông tư: 04/2009/TT- Bảo hiểm Y tế

Thông tư số 04/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ Y tế ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống".

Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
Loại văn bản: Thông tư

Thông tư Số hiệu: 04/2009/TT-BYT

Người ký: Trịnh Quân Huấn

Ngày ký: 17/06/2009

Ngày hiệu lực: 01/12/2009

Nội dung tải file tại đây: Thông tư: 04/2009/TT- Bảo hiểm Y tế