BÁO CHỈ SỐ NƯỚC

Zalo Official Account

Tin tức mới nhất

Thông báo

Thống kê truy cập

THÔNG BÁO về việc điều chỉnh lịch đọc số năm 2023
Công ty kính thông báo đến Quý khách hàng về việc điều chỉnh lịch đọc chỉ số kể từ tháng 01/2023
Hiện đại hóa quy trình phục vụ, chăm sóc khách hàng
Ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, các đơn vị có liên quan của Tổng Công ty
Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân, lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027
Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân khai trương Phòng Dịch vụ Khách hàng
Giao dịch hợp đồng đào tạo với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Công ty mẹ).
Hợp đồng giao dịch vật tư ngành nước với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Công ty mẹ)
Nỗ lực đưa nước sạch đến từng hộ dân
Giao dịch hợp đồng đào tạo với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Công ty mẹ).
Đoàn Thanh Niên Công ty Cổ Phần Cấp Nước Phú Hòa Tân khánh thành trụ nước uống tại vòi trên địa bàn phường Phú Trung quận Tân Phú
SĂN MÃ THANH TOÁN NƯỚC 20.000Đ KHI THANH TOÁN BẰNG VÍ ZALOPAY
Tuần lễ vàng - Quét kỳ cước - Rước ngay gói quà khủng 555.000đ
Chương trình gửi ZMS tặng mã giảm giá cho khách hàng đã quan tâm Zalo OA của Cấp nước Phú Hoà Tân
Thông báo việc chi trả cổ tức năm 2021
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022
Công bố thông tin Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2022
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2021
Hội nghị ký kết liên tịch nhằm tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước máy, thực hiện trám lấp giếng khoan trên địa bàn Phường Phú Trung Quận Tân Phú - Giai đoạn 2022 – 2025
Chương trình ưu đãi dành riêng cho khách hàng PHUWACO khi mở tài khoản Ngân hàng số OCB OMNI
THÔNG BÁO về việc thay đổi cách thức tra cứu và tải hóa đơn điện tử
Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2022
Giao dịch hợp đồng đào tạo với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Công ty mẹ).
Hợp đồng giao dịch vật tư ngành nước với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Công ty mẹ)
Giao dịch hợp đồng đào tạo với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Công ty mẹ).
Thông báo việc chi trả cổ tức năm 2021
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022
Công bố thông tin Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2022
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2021
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân năm 2022
Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Báo cáo thường niên năm 2021
Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 và tài liệu họp
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021
Danh sách cổ đông PJS có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021
Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua và ủy quyền cho Giám đốc ký kết phụ lục Hợp đồng mua sỉ nước sạch năm 2021 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản
THÔNG BÁO về việc điều chỉnh lịch đọc số năm 2023
Công ty kính thông báo đến Quý khách hàng về việc điều chỉnh lịch đọc chỉ số kể từ tháng 01/2023
Hiện đại hóa quy trình phục vụ, chăm sóc khách hàng
Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân, lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027
Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân khai trương Phòng Dịch vụ Khách hàng
Nỗ lực đưa nước sạch đến từng hộ dân
Đoàn Thanh Niên Công ty Cổ Phần Cấp Nước Phú Hòa Tân khánh thành trụ nước uống tại vòi trên địa bàn phường Phú Trung quận Tân Phú
Tuần lễ vàng - Quét kỳ cước - Rước ngay gói quà khủng 555.000đ
Chương trình gửi ZMS tặng mã giảm giá cho khách hàng đã quan tâm Zalo OA của Cấp nước Phú Hoà Tân
Hội nghị ký kết liên tịch nhằm tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước máy, thực hiện trám lấp giếng khoan trên địa bàn Phường Phú Trung Quận Tân Phú - Giai đoạn 2022 – 2025
Chương trình ưu đãi dành riêng cho khách hàng PHUWACO khi mở tài khoản Ngân hàng số OCB OMNI
THÔNG BÁO về việc thay đổi cách thức tra cứu và tải hóa đơn điện tử
Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2022
THÔNG BÁO về thủ tục đăng ký định mức nước áp dụng từ ngày 15 tháng 4 năm 2022
THÔNG BÁO về việc điều chỉnh lộ trình đọc số từ kỳ 4/2022
KHUYẾN MÃI THÁNG 3: GIẢM 20K THẢ GA THANH TOÁN HÓA ĐƠN
Đoàn cơ sở Công ty CPCN Phú Hòa Tân tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027
NHẬP MÃ BANMOI2 NHẬN NGAY COMBO QUÀ
Thông báo về điều chỉnh giá nước sạch, thu hộ giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải cho các đối tượng sử dụng trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh năm 2022
Thanh toán hóa đơn nước, nhận ngay mã quà tặng 50.000đ
Thanh toán hóa đơn Nước bội thu quà - Giảm ngay 50k
Hội nghị trực tuyến chuyên đề Khối thi đua 3 các đơn vị kinh doanh ngành nước