Thông báo tạm ngưng cung cấp nước phường 5,11,13,14 quận 11; phường Phú Trung quận Tân Phú (từ 22h đêm ngày 01/3/2021 đến 4h sáng ngày 02/3/2021) Thông báo tạm ngưng cung cấp nước phường 14 quận 10; phường 15 quận 11 (từ 22h đêm ngày 02/3/2021 đến 4h sáng ngày 03/3/2021) Thông báo tạm ngưng cung cấp nước phường 6,12 quận 10; phường 4,6,8,12 quận 11 Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 12 Quận 10 (từ 8h đến 8h30 sáng ngày 25/01/2021). Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 5 Quận 11 (từ 22h đêm ngày 22/01/2021 đến 4h sáng ngày 23/01/2021). Thông báo có thể xảy ra tình trạng nước bị xáo trộn thủy lực tại phường Phú Trung quận Tân Phú; phường 5 quận 11 Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 5 Quận 11 (từ 22h đêm ngày 20/01/2021 đến 5h sáng ngày 21/01/2021). Thông báo tạm ngưng cung cấp nước phường 4,12 quận 10; phường 4,6,16 quận 11. Thông báo tạm ngưng cung cấp nước phường 10, 11,12,13 quận 10 (từ 0h đến 4h sáng ngày 19/01/2021) Thông báo tạm ngưng cung cấp nước phường 6,7,14 quận 10 (từ 22h đêm ngày 14/01/2021 đến 4h sáng ngày 15/01/2021) Thông báo tạm ngưng cung cấp nước phường 6 quận 10; phường 3,4,6,7 quận 11 Thông báo tạm ngưng cung cấp nước phường 6 quận 10 (từ 1h ngày 13/01/2021 đến 4h ngày 13/01/2021)

Zalo Official Account

Tin tức mới nhất

Thông báo

Thống kê truy cập

Công bố thông tin Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2020
Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân công bố thông tin về danh sách cổ đông nhà nước
Công ty CPCN Phú Hòa Tân tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, Đảng, đoàn thể năm 2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2021
Đoàn thanh niên Công ty CPCN Phú Hòa Tân tham gia Chương trình “Xuân Tình nguyện năm 2021”.
Hội thao mừng đảng mừng xuân năm 2021
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020
Công ty Cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân xuất sắc nhận giải “Bàn tay vàng” Hội thi bàn tay vàng công nhân ngành cấp nước TPHCM lần thứ 3 năm 2020.
Chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng thanh toán hóa đơn trên website và ứng dụng Payoo
Thông báo thay đổi đơn giá nước sạch năm 2021
Thế hệ trẻ thanh niên cấp nước Phú Hòa Tân tham gia sinh hoạt chủ đề “hành trình về nguồn năm 2020”
Hội nghị tuyên dương dân vận khéo năm 2020, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn nhiệm kỳ 2020-2025
Tuổi trẻ Phú Hòa Tân tự hào tiến bước dưới cờ Đảng
Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua và ủy quyền cho Giám đốc ký kết các Hợp đồng mua sĩ nước sạch năm 2020 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV
Đồng chí Nguyễn Phúc Hoàng Khánh vinh dự nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi lần thứ 12 năm 2020
PHUWACO – Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng
Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2020
Hội nghị Ban chấp hành mở rộng Công đoàn Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân khóa III nhiệm kỳ 2015-2020 kéo dài đến năm 2022
Lễ kết nạp Đảng cho Đồng chí Lê Chánh Hiếu
Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân tham gia “Hành trình về nguồn” 2020
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019
Công bố thông tin Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2020
Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân công bố thông tin về danh sách cổ đông nhà nước
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2021
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020
Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua và ủy quyền cho Giám đốc ký kết các Hợp đồng mua sĩ nước sạch năm 2020 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV
Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019
Quyết định số 2725/QĐ-CT ngày 21/7/2020 của Cục Thuế TP. HCM
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2019
Công bố thông tin Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2020
Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do thay đổi Người đại diện theo pháp luật
Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 và thay đổi nhân sự
Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2020 và tài liệu họp
Danh sách cổ đông PJS có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020
Thông báo hoãn việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Báo cáo thường niên năm 2019
Danh sách cổ đông PJS có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020
Công bố thông tin Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2019
Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua Hợp đồng mua bán sĩ nước sạch kỳ 12 năm 2019 do thay đổi đơn giá mua sĩ nước sạch và ủy quyền cho Giám đốc ký kết các Hợp đồng mua sĩ nước sạch kỳ 12 năm 2019 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV
Công ty CPCN Phú Hòa Tân tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, Đảng, đoàn thể năm 2020
Ngày 29/01/2021, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, Đảng, đoàn thể năm 2020.
Đoàn thanh niên Công ty CPCN Phú Hòa Tân tham gia Chương trình “Xuân Tình nguyện năm 2021”.
Hội thao mừng đảng mừng xuân năm 2021
Công ty Cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân xuất sắc nhận giải “Bàn tay vàng” Hội thi bàn tay vàng công nhân ngành cấp nước TPHCM lần thứ 3 năm 2020.
Chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng thanh toán hóa đơn trên website và ứng dụng Payoo
Thế hệ trẻ thanh niên cấp nước Phú Hòa Tân tham gia sinh hoạt chủ đề “hành trình về nguồn năm 2020”
Hội nghị tuyên dương dân vận khéo năm 2020, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn nhiệm kỳ 2020-2025
Tuổi trẻ Phú Hòa Tân tự hào tiến bước dưới cờ Đảng
Đồng chí Nguyễn Phúc Hoàng Khánh vinh dự nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi lần thứ 12 năm 2020
PHUWACO – Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng
Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2020
Hội nghị Ban chấp hành mở rộng Công đoàn Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân khóa III nhiệm kỳ 2015-2020 kéo dài đến năm 2022
Lễ kết nạp Đảng cho Đồng chí Lê Chánh Hiếu
Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân tham gia “Hành trình về nguồn” 2020
Hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Đoàn Thanh niên Công ty CPCN Phú Hòa Tân thực hiện công trình thanh niên lắp đặt bồn rửa tay tại trường tiểu học Quyết Thắng
Lễ ra quân chiến dịch kỳ nghỉ hồng 2020 Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân
Chương trình khuyến mãi Nhập mã DONGHUONG, nhận quà thân thương 300K
Thanh toán hóa đơn, nhận máy lọc nước Chuẩn Mỹ
Đồng chí Phùng Xuân Trung - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty CPCN Phú Hòa Tân vinh dự nhận giải thưởng Người thợ trẻ giỏi toàn quốc năm 2020 do Trung ương Đoàn trao tặng
Hội nghị người lao động Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân năm 2020