Thông báo có thể xảy ra tình trạng nước yếu khu vực do Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân quản lý (từ 21h ngày 17/4/2021 đến 21h ngày 18/4/2021) Thông báo tạm ngưng cung cấp nước phường Phú Trung quận Tân Phú (từ 9h30 đến 10h ngày 16/4/2021) Thông báo tạm ngưng cung cấp nước phường 10,11,12,13 quận 10 (từ 22h đêm ngày 16/4/2021 đến 5h sáng ngày 17/4/2021) Thông báo tạm ngưng cung cấp nước phường 12,13,14 quận 10; phường 3 quận 11; phường Phú Trung quận Tân Phú Thông báo tạm ngưng cung cấp nước phường 11 quận 10 (từ 15h đến 17h ngày 14/4/2021) Thông báo tạm ngưng cung cấp nước phường 11 quận 10 (từ 15h đến 16h30 ngày 13/4/2021) Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 14 Quận 10, Phường 3,4,6,11,16 Quận 11 Thông báo tạm ngưng cung cấp nước phường 12,13 quận 10 (từ 22h đêm ngày 12/4/2021 đến 5h sáng ngày 13/4/2021) Thông báo tạm ngưng cung cấp nước phường 1 quận 11 Thông báo tạm ngưng cung cấp nước phường 9,10,14 quận 10; phường 4,6 quận 11 Thông báo tạm ngưng cung cấp nước phường 15 quận 10; phường 9 quận 11 Thông báo tạm ngưng cung cấp nước phường 12,13 quận 10 (từ 22h đêm ngày 29/3/2021 đến 5h sáng ngày 30/3/2021) Thông báo tạm ngưng cung cấp nước phường 4 quận 10 (từ 10h10 đến 11h10 ngày 23/3/2021) Thông báo tạm ngưng cung cấp nước phường 10,12,15 quận 10; phường 2 quận 11 Thông báo tạm ngưng cung cấp nước phường 2 quận 10 (từ 15h50 đến 16h50 ngày 22/3/2021) Thông báo tạm ngưng cung cấp nước phường 4 quận 11 (từ 15h30 đến 16h ngày 22/3/2021) Thông báo tạm ngưng cung cấp nước phường 11 quận 11 (từ 9h15 đến 9h45 ngày 22/3/2021) Thông báo tạm ngưng cung cấp nước phường 5,14 quận 11; phường Phú Trung quận Tân Phú (từ 22h đêm ngày 19/03/2021 đến 5h sáng ngày 20/03/2021) Thông báo tạm ngưng cung cấp nước phường 15 quận 10 (từ 15h15 đến 15h45 ngày 17/3/2021) Thông báo tạm ngưng cung cấp nước phường 2 quận 10 (từ 14h15 đến 14h45 ngày 17/3/2021) Thông báo tạm ngưng cung cấp nước phường 4 quận 10 (từ 10h đến 11h ngày 17/3/2021) Thông báo tạm ngưng cung cấp nước phường 1,9 quận 10; phường 4,6,7 quận 11

Zalo Official Account

Tin tức mới nhất

Thống kê truy cập

Hội nghị ký kết giao ước thi đua các Công đoàn cơ sở thuộc cụm thi đua 2 (khối kinh doanh) năm 2021
Ngày 02/04/2021, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân (cụm trưởng) cùng các đơn vị Công đoàn cơ sở thuộc cụm thi đua 2 (khối kinh doanh) tổ chức Hội ...
Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2021 và tài liệu họp
Danh sách cổ đông PJS có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Báo cáo thường niên năm 2020
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020
Công bố thông tin Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2020
Công ty CPCN Phú Hòa Tân tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, Đảng, đoàn thể năm 2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2021
Đoàn thanh niên Công ty CPCN Phú Hòa Tân tham gia Chương trình “Xuân Tình nguyện năm 2021”.
Hội thao mừng đảng mừng xuân năm 2021
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020
Công ty Cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân xuất sắc nhận giải “Bàn tay vàng” Hội thi bàn tay vàng công nhân ngành cấp nước TPHCM lần thứ 3 năm 2020.
Chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng thanh toán hóa đơn trên website và ứng dụng Payoo
Thông báo thay đổi đơn giá nước sạch năm 2021
Thế hệ trẻ thanh niên cấp nước Phú Hòa Tân tham gia sinh hoạt chủ đề “hành trình về nguồn năm 2020”
Hội nghị tuyên dương dân vận khéo năm 2020, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn nhiệm kỳ 2020-2025
Tuổi trẻ Phú Hòa Tân tự hào tiến bước dưới cờ Đảng
Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua và ủy quyền cho Giám đốc ký kết các Hợp đồng mua sĩ nước sạch năm 2020 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV
Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân trân trọng công bố Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2021 và tài liệu họp
Danh sách cổ đông PJS có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Báo cáo thường niên năm 2020
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020
Công bố thông tin Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2021
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020
Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua và ủy quyền cho Giám đốc ký kết các Hợp đồng mua sĩ nước sạch năm 2020 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV
Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019
Quyết định số 2725/QĐ-CT ngày 21/7/2020 của Cục Thuế TP. HCM
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2019
Công bố thông tin Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2020
Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do thay đổi Người đại diện theo pháp luật
Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 và thay đổi nhân sự
Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2020 và tài liệu họp
Danh sách cổ đông PJS có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020
Hội nghị ký kết giao ước thi đua các Công đoàn cơ sở thuộc cụm thi đua 2 (khối kinh doanh) năm 2021
Ngày 02/04/2021, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân (cụm trưởng) cùng các đơn vị Công đoàn cơ sở thuộc cụm thi đua 2 (khối kinh doanh) tổ chức Hội ...
Công ty CPCN Phú Hòa Tân tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, Đảng, đoàn thể năm 2020
Đoàn thanh niên Công ty CPCN Phú Hòa Tân tham gia Chương trình “Xuân Tình nguyện năm 2021”.
Hội thao mừng đảng mừng xuân năm 2021
Công ty Cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân xuất sắc nhận giải “Bàn tay vàng” Hội thi bàn tay vàng công nhân ngành cấp nước TPHCM lần thứ 3 năm 2020.
Chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng thanh toán hóa đơn trên website và ứng dụng Payoo
Thế hệ trẻ thanh niên cấp nước Phú Hòa Tân tham gia sinh hoạt chủ đề “hành trình về nguồn năm 2020”
Hội nghị tuyên dương dân vận khéo năm 2020, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn nhiệm kỳ 2020-2025
Tuổi trẻ Phú Hòa Tân tự hào tiến bước dưới cờ Đảng
Đồng chí Nguyễn Phúc Hoàng Khánh vinh dự nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi lần thứ 12 năm 2020
PHUWACO – Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng
Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2020
Hội nghị Ban chấp hành mở rộng Công đoàn Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân khóa III nhiệm kỳ 2015-2020 kéo dài đến năm 2022
Lễ kết nạp Đảng cho Đồng chí Lê Chánh Hiếu
Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân tham gia “Hành trình về nguồn” 2020
Hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Đoàn Thanh niên Công ty CPCN Phú Hòa Tân thực hiện công trình thanh niên lắp đặt bồn rửa tay tại trường tiểu học Quyết Thắng
Lễ ra quân chiến dịch kỳ nghỉ hồng 2020 Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân
Chương trình khuyến mãi Nhập mã DONGHUONG, nhận quà thân thương 300K
Thanh toán hóa đơn, nhận máy lọc nước Chuẩn Mỹ
Đồng chí Phùng Xuân Trung - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty CPCN Phú Hòa Tân vinh dự nhận giải thưởng Người thợ trẻ giỏi toàn quốc năm 2020 do Trung ương Đoàn trao tặng