Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 5,14 Quận 11; Phường Phú Trung Quận Tân Phú (từ 21h đêm 29/5/2020 đến 5h sáng ngày 30/5/2020) Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 10 Quận 10 (từ 8h50 đến 9h30 sáng ngày 26/5/2020) Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 2,3 Quận 10 (từ 22h đêm ngày 25/5/2020 đến 5h sáng ngày 26/5/2020) Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 9,10,12 Quận 10; Phường 11,13 Quận 11; Phường Phú Trung Quận Tân Phú Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 13 Quận 10 (từ 22h đêm ngày 22/5/2020 đến 3h sáng ngày 23/5/2020) Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 2 Quận 10 (từ 14h15 đến 16h30 ngày 22/5/2020) Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 1,2,5,8 Quận 10 (từ 22h đêm ngày 20/5/2020 đến 5h sáng ngày 21/5/2020) Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 5,8,12,13 Quận 10; Phường 4,6,7,9 Quận 11 Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 14 Quận 10 (từ 9h30 đến 10h30 ngày 18/05/2020). Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 6,7,8,14 Quận 10 (từ 11h00 đến 15h00 ngày 16/05/2020). Thông báo tạm ngưng cung cấp nước (từ 22h đêm ngày 15/5/2020 đến 4h sáng ngày 16/5/2020) Thông báo tạm ngưng cung cấp nước (từ 22h đêm ngày 16/5/2020 đến 5h sáng ngày 17/5/2020) Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 9 Quận 10 (từ 10h35 đến 11h30 ngày 14/05/2020) Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 5 Quận 11 (từ 8h55 đến 10h sáng ngày 14/05/2020) Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 1 Quận 10; Phường 12,15 Quận 11 Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 1 Quận 10 (từ 1h đến 4h sáng ngày 13/05/2020) Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 1 Quận 10 (từ 1h đến 4h sáng ngày 12/05/2020) Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 3 Quận 11 (từ 14h00 đến 15h00 ngày 07/05/2020) Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 3 Quận 11 (từ 9h50 đến 10h50 ngày 07/05/2020) Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 4,15 Quận 10; Phường 4,6,7 Quận 11; Phường Phú Trung Quận Tân Phú

Zalo Official Account

Tin tức mới nhất

Thống kê truy cập

Danh sách cổ đông PJS có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng thông báo Danh sách cổ đông PJS có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020
Thông báo hoãn việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Thanh toán ngày vàng – Nhẹ nhàng tiền nước
Thanh toán tiền nước an toàn, tiện lợi qua Ví MoMo
Thông báo về việc tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp và các giao dịch tiền mặt tại văn phòng Công ty
Thanh toán ngay – nhanh tay trúng lớn cùng ViettelPay
Báo cáo thường niên năm 2019
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ thanh toán hóa đơn tiền nước VNPAY
Danh sách cổ đông PJS có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020
Công bố thông tin Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2019
Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua Hợp đồng mua bán sĩ nước sạch kỳ 12 năm 2019 do thay đổi đơn giá mua sĩ nước sạch và ủy quyền cho Giám đốc ký kết các Hợp đồng mua sĩ nước sạch kỳ 12 năm 2019 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thông qua và ủy quyền cho Giám đốc ký kết tất cả các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Công ty mẹ) có giá trị từ 5% trở xuống trên tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong BCTC gần nhất
Thông báo về việc điều chỉnh giá nước
Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND Về việc Ban hành giá nước sạch trên địa bàn TPHCM lộ trình 2019 - 2022
Quyết định 728/QĐ-TCT-KDDVKH của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch cho cơ quan hành chánh sự nghiệp, đoàn thể; đơn vị sản xuát kinh doanh dịch vụ trên địa bàn TPHCM lộ trình 2019 - 2022
Chi đoàn 2 - Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân tổ chức thành công Đại hội điểm nhiệm kỳ 2019 – 2022
Đại hội đoàn viên Chi đoàn 1 – Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân lần thứ III nhiệm kỳ 2019 – 2022
Danh sách cổ đông PJS có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng thông báo Danh sách cổ đông PJS có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020
Thông báo hoãn việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Báo cáo thường niên năm 2019
Danh sách cổ đông PJS có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020
Công bố thông tin Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2019
Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua Hợp đồng mua bán sĩ nước sạch kỳ 12 năm 2019 do thay đổi đơn giá mua sĩ nước sạch và ủy quyền cho Giám đốc ký kết các Hợp đồng mua sĩ nước sạch kỳ 12 năm 2019 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thông qua và ủy quyền cho Giám đốc ký kết tất cả các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Công ty mẹ) có giá trị từ 5% trở xuống trên tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong BCTC gần nhất
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Hợp đồng mua bán sĩ nước sạch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV năm 2019
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018
Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2018
Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân
Công bố thông tin Quyết định của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty đối với bà Trần Thị Thanh Nga
Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 12 năm 2019
Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2019 và tài liệu họp
Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Hợp đồng mua bán sĩ nước sạch năm 2019 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV và ủy quyền cho Giám đốc ký kết các Hợp đồng mua sĩ nước sạch trong năm 2019
Danh sách cổ đông PJS có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019
Báo cáo thường niên năm 2018
Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra sáng 12/05/2020.
Thanh toán ngày vàng – Nhẹ nhàng tiền nước
Thanh toán tiền nước an toàn, tiện lợi qua Ví MoMo
Thông báo về việc tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp và các giao dịch tiền mặt tại văn phòng Công ty
Thanh toán ngay – nhanh tay trúng lớn cùng ViettelPay
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ thanh toán hóa đơn tiền nước VNPAY
Thông báo về việc điều chỉnh giá nước
Chi đoàn 2 - Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân tổ chức thành công Đại hội điểm nhiệm kỳ 2019 – 2022
Đại hội đoàn viên Chi đoàn 1 – Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân lần thứ III nhiệm kỳ 2019 – 2022
Chương trình về nguồn “Tổng kết 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” của Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân tại huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận
Anh Phan Trường Phát – Nhân viên Công ty CPCN Phú Hòa Tân vinh dự nhận giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2019
Đoàn viên thanh niên Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân tham Chương trình “Gặp gỡ đảng viên trẻ tiêu biểu toàn quốc” năm 2019
Giải bóng chuyền PHUWACO chào mừng ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9
Học tập trao đổi kinh nghiệm số hóa hồ sơ khách hàng tại Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa
Hội nghị gặp gỡ giữa BCH Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân với BCH Công Đoàn và BCH Đoàn Thanh niên.
Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân thông báo không thu tiền nước tại nhà khách hàng
Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân ứng dụng mạng xã hội Zalo vào công tác chăm sóc khách hàng
Phuwaco tập huấn định kỳ an toàn vệ sinh lao động và tập huấn sơ cấp cứu.
Họp mặt chia tay công nhân viên nghỉ hưu
Hướng dẫn đăng ký và sử dụng Cổng thông tin Zalo Official Account Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân
Hội nghị người lao động Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân năm 2019