CHÍNH SÁCHBẢO MẬT THÔNG TIN

01

Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Website này được Công ty cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân quản lý. Khi mỗi khách hàng truy cập vào website này, các thông tin được khách hàng cung cấp chỉ được sử dụng phục vụ các dịch vụ khách hàng đăng ký sử dụng tại Công ty, phuwaco.com.vn không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng cho một bên thứ ba nào khác.

02

Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được phuwaco.com.vn sử dụng trong phạm vi, mục đích:

 • Hỗ trợ khách hàng
 • Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ khách hàng sử dụng
 • Dịch vụ công trực tuyến
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến dịch vụ khách hàng đăng ký.
03

Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu không sử dụng nước, hủy danh bạ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Công ty.

04

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:

 • Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân
 • Các đối tác có ký hợp đồng thực hiện dịch vụ do Công ty cung cấp. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin khách hàng (có thể một phần hoặc toàn bộ thông tin tùy theo dịch vụ) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.

05

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình:

 • Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân
 • Địa chỉ: 86 Tân Hưng, Phường 12, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (028) 39.552.650 - 38.550.532 - 38.558.410
 • Website: phuwaco.com.vn
 • Email:  phuhoatan@phuwaco.com.vn
07

Phương thức và công cụ để khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin

Khách hàng có yêu cầu chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân của khách hàng, hoặc nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản thông tin cá nhân thưc hiện gửi yêu cầu trực tuyến hoặc gửi e-mail theo địa chỉ phuhoatan@phuwaco.com.vn