Quan hệ cổ đôngCông bố thông tin

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân

Trụ sở chính: 86 Tân Hưng, Phường 12, Quận 5, Tp HCM

Điện thoại: (84-08) 38 558 410 Fax: (84-08) 39 555 282

Thông báo của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân

Tải file

Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chi nhánh Tp Hồ Chí Minh

Tải file