2505 - 2023

Hoạt động sinh hoạt chính trị tại khu di tích lịch sử Ấp Bắc - căn cứ xẻo quýt Đồng Tháp

   Nhằm đẩy mạnh các hoạt động thiết thực kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tuyên truyền sâu rộng cho đoàn viên thanh niên, đoàn viên công đoàn nhận thức đầy đủ, sâu sắc lịch sử cách mạng vẻ vang của dân tộc, của địa phương; giáo dục chính trị tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 12/05/2023, Công đoàn – Đoàn thanh niên Công ty Cổ phần cấp nước Phú Hoà Tân đã tổ chức hoạt độngsinh hoạt chính trị tại Khu di tích lịch sử Ấp Bắc – Căn cứ Xẻo Quýt Đồng Tháp.
   Tại buổi sinh hoạt chính trị các đồng chí đã có cơ hội được thắp hương tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ cũng như tìm hiểu ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Ấp Bắc trong phong trào đấu tranh đánh bại chiến lược Chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ trên chiến trường miền Nam; chủ đề kỷ niệm Chiến thắng Ấp Bắc - Dấu mốc quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về Chiến thắng Ấp Bắc.
   Bên cạnh đó, tại buổi sinh hoạt chính trị đã tổ chức Lễ trưởng thành Đoàn cho 3 đồng chí Nguyễn Minh Đạt - Chi đoàn 1; Trần Văn Tâm – Chi đoàn 2; Nguyễn Trọng Dân An – Chi đoàn 2. Qua thời gian hoạt động với tổ chức đoàn đến nay 03 đồng chí đã được nhận quyết định trưởng thành đoàn và 03 đồng chí đã có nhiều nổ lực phấn đấu cống hiến sức trẻ cho công tác Đoàn nói chung và cho phong trào của đơn vị nói riêng. Dù rằng các đồng chí đã được trưởng thành nhưng các đồng chí lúc nào cũng sát cánh với tổ chức Đoàn để giúp đỡ, hỗ trợ trong mọi hoạt động.
   Sinh hoạt chính trị vừa là hoạt động giải trí cho các bạn Đoàn viên, thanh niên sau những giờ làm việc căng thẳng, vừa góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa các chi đoàn bộ phận, Đoàn trong việc tổ chức, thực hiện phong trào Đoàn thể; Tạo điều kiện gặp gỡ, môi trường giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên và các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh.


Công đoàn – Đoàn thanh niên tham gia sinh hoạt chính trị tại khu di tích lịch sử 
Ấp Bắc - Xẻo Quít Đồng Tháp

Đoàn ghé thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và tham quan 
khu di tích lịch sử Ấp Bắc - Tiền GiangLễ trưởng thành Đoàn của 3 đồng chí cùng với tập thể Chi Đoàn 1,2 
Công ty Cổ phần cấp nước Phú Hoà Tân
Tấn Thịnh