0706 - 2024

Thăm hỏi anh em công nhân tác nghiệp tại hiện trường

     Một trong những hoạt động của Công đoàn trong Tháng Thanh niên Công nhân là thăm hỏi anh em công nhân đang tác nghiệp tại hiện trường.
     Trong 05 tháng đầu năm 2024, công tác sản xuất kinh doanh của Công ty đạt nhiều kết quả khả quan, đặc biệt là sản lượng nước tiêu thụ đạt 13.743.808 m3  (chiếm tỉ lệ 41,68% so với chỉ tiêu năm 2024), giá bán bình quân đạt 11.929đ (đạt 99,91% so với chỉ tiêu năm 2024). Bên cạnh đó, tỉ lệ giảm thất thoát nước vẫn tiếp tục được duy trì 5,59%, đảm bảo công tác giảm thất thoát nước được ổn định và bền vững.
     Để động viên tinh thần anh em có đóng góp tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong 05 tháng đầu năm 2024, Công đoàn và Đoàn Thanh niên của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân đã đến thăm hỏi 06 anh em công nhân của Phòng Kinh doanh Quận 10, Phòng Kinh doanh Quận 11 và Phòng Kiểm tra – Kiểm soáta.
Thành tích các anh đạt được là đảm bảo trong công tác quản lý đồng hồ nước, đọc đúng, đủ, chính xác, tỉ lệ nhà đóng cửa (không đọc được chỉ số) thấp và có tỉ lệ thực thu tiền nước cao; bên cạnh đó là thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng, đảm bảo công tác kiểm tra-kiểm soát trong việc sử dụng nước của khách hàng trên địa bàn quản lý:
 1. Anh Nguyễn Văn Kiệt – NV Kinh doanh Phòng KD Quận 10
 2. Anh Nguyễn Tấn Vinh Quang – NV Kinh doanh Phòng KD Quận 10
 3. Anh Huỳnh Thanh Khiết – NV Kinh doanh Phòng KD Quận 11
 4. Anh Huỳnh Thọ Lương – NV Kinh doanh Phòng KD Quận 11
 5. Anh Trần Hoàng Long – Kiểm soát viên Phòng Kiểm tra Kiểm soát
 6. Anh Thân Đức Khuyến – Kiểm soát viên Phòng Kiểm tra Kiểm soát.
     Chương trình còn được sự ủng hộ và đồng hành của Ban Lãnh đạo Công ty nên buổi thăm hỏi càng thêm ý nghĩa. Cùng đi thăm hỏi anh em đang tác nghiệp tại hiện trường, ngoài thành phần là BCH Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty, còn được sự thăm hỏi của Ban Lãnh đạo gồm:
 1. Bà Lê Thị Thanh Tâm – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Công ty.
 2. Ông Dương Văn Hoà – Giám đốc Công ty.
 3. Ông Trần Công Lễ – Phó Giám đốc Kinh doanh.
 4. Ông Quách Thanh Vinh – Chủ tịch Công đoàn.
 5. Ông Phùng Xuân Trung – Bí thư Đoàn Thanh niên.
    Mong rằng với sự chỉ đạo, quan tâm sâu sát của của Ban Lãnh đạo Công ty cùng sự động viên, thăm hỏi kịp thời của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên là nguồn động viên cho anh em trong công tác để đem đến những thành tích cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.
Nguyn Thị Hồng Nhung