Quan hệ cổ đôngĐại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng thông báo Danh sách cổ đông PJS có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
 

Tải file tại đây :

Tải file


Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
 

Tải file tại đây :

Tải file

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân trân trọng công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản

Tải file

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân trân trọng công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản như sau:

Tải file tại đây :

Tải file

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tài liệu

Tải file tại đây :

Tải file