Quan hệ cổ đôngĐại hội đồng cổ đông

Bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Các biểu mẫu

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng thông báo Danh sách cổ đông PJS có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2021.
 

Tải file tại đây :

Tải file

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:
 

Tải file tại đây :

Tải file


Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân công bố Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 và thay đổi nhân sự như sau

Tải file tại đây:

Tải file