Dịch vụ trực tuyếnđăng ký định mức bằng CCCD hoặc số định danh