0805 - 2023

Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đoàn các cấp

    Nhằm giúp cho các bạn đoàn viên, thanh niên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi cùng với những điểm mới quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp. Ngày 28/04/2023 Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần cấp nước Tân Hoà Phối hợp cùng Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần cấp nước Phú Hoà Tân, Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần cấp nước Chợ Lớn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị Quyết Đại Hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 – 2027. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp.
   Hội nghị đã tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đoàn, thúc đẩy phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.
   Tại hội nghị, Đồng chí Ths.Chu Thị Hiền - Phó trưởng khoa công tác Đoàn, hội Trường Đoàn Lý Tự Trọng đã triển khai đến các bạn đoàn viên, thanh niên những điểm cơ bản về Nghị Quyết Đại Hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 – 2027. Từ đó, giúp cho các bạn đoàn viên, thanh niên có định hướng các hoạt động đoàn trong tương lai.
 
 
Đồng chí Huỳnh Hoà Đông - Bí Thư Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần cấp nước Tân Hoà 
phát biểu khai mạc Hội nghị

 
Đồng chí Ths.Chu Thị Hiền - Phó trưởng khoa công tác Đoàn hội Trưởng Đoàn Lý Tự Trọng
Triển khai nghị quyết đến các bạn Đoàn viên, thanh niên


Đoàn viên thanh niên của ba đơn vị Công ty cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân 
Công ty cổ phần Cấp nước Tân Hoà, Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn
Tấn Thịnh