Văn bảnQuyết định

Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 190/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng 07 năm 2004 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn Thành phố.
 • Cơ quan ban hành: UBND Thành phố Hồ Chí Minh
 • Loại văn bản: Quyết định
 • Số hiệu: 139/2007/QĐ-UBND
 • Người ký: Nguyễn Hữu Tín
 • Ngày ký: 20/12/2007
 • Ngày hiệu lực: 01/01/2008
Nội dung tải file tại đây: Tải file

Quyết định về ban hành Qui định về cung cấp, sử dụng nước và bảo vệ công trình cấp nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
 • Cơ quan ban hành: UBND Thành phố Hồ Chí Minh
 • Loại văn bản: Quyết định
 • Số hiệu: 20/2007/QĐ-UBND
 • Người ký: Nguyễn Hữu Tín
 • Ngày ký: 09/02/2007
 • Ngày hiệu lực: 19/02/2007
Nội dung tải file tại đây: Tải file