2604 - 2024

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024

     Thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở làm việc, giúp người lao động được tham gia ý kiến, liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng để cùng đồng hành xây dựng và phát triển Công ty. Ngày 25/4/2024 Công ty CPCN Phú Hòa Tân tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2024 với sự tham dự của bà Lê Thị Thanh Tâm – Chủ tịch HĐQT Công ty, Ban Giám đốc, BCH Công đoàn cơ sở cùng đại biểu đại diện cho tập thể các phòng, đội trong Công ty. Hội nghị được vinh dự đón tiếp từ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV bà Vũ Phương Thảo - Uỷ viên Ban thường vụ, chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng Uỷ - Chủ tịch Công Đoàn Tổng Công ty
     Tại Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024, các nội dung liên quan đến việc thực hiện quy chế dân chủ và chăm lo cho đời sống của người lao động như tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, tổng hợp hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2023, phân phối lợi nhuận, thực hiện thu chi các khoản phúc lợi năm 2023, dự thảo kế hoạch chi các khoản phúc lợi năm 2024, thống nhất bầu ra danh sách 22 thành viên ban đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ.
     Ông Dương Văn Hòa – Giám đốc Công ty CPCN Phú Hòa Tân đã giải đáp công khai, thỏa đáng 15 ý kiến, kiến nghị tổng hợp từ hội nghị người lao động cấp tổ, đội liên quan đến công tác chuyên môn và các nội dung liên quan đến chế độ, chính sách của người lao động.
Ban Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty đã phát động phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 cùng nội dung đăng ký thi đua từ 10 tập thể phòng, đội trong Công ty. Đại diện lãnh đạo các phòng, đội đã ký kết “Giao ước thi đua” hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.
     Phát biểu tại Hội nghị, bà Vũ Phương Thảo biểu dương công tác cấp nước liên tục, an toàn, giảm thất thoát nước trên khu vực Công ty quản lý và sự đoàn kết thống nhất trong tập thể cán bộ, công nhân viên và người lao động Công ty CPCN Phú Hòa Tân trong thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Các ý kiến từ CB.CNV đều được giải đáp thoả đáng về quyền lợi chính đáng, đảm bảo phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động. Đánh giá cao các nội dung phát động thi đua tại đơn vị nhằm tăng sản lượng, tăng doanh thu, giảm tỉ lệ thất thoát nước, nhiều giải pháp sáng kiến, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời nâng cao công tác chăm lo sức khỏe hỗ trợ đời sống vật chất tinh thần của người lao động phát huy được khả năng làm việc tốt nhất.
     Ông Dương Văn Hòa – Giám đốc Công ty CPCN Phú Hòa Tân đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng Công ty tại Hội nghị để cùng tập thể người lao động triển khai thành công những nội dung cụ thể nhằm giúp hoạt động SXKD của đơn vị ngày càng đi lên.


Tập thể người lao động tham dự, biểu quyết thông qua các nội dung
tại Hội nghị Người lao động năm 2024

Báo cáo kết quả SXKD năm 2023; Kế hoạch SXKD năm 2024

Ông Dương Văn Hòa – Giám đốc Công ty giải đáp thắc mắc kiến nghị tại Hội nghị

Bà Vũ Phương Thảo - Uỷ viên Ban thường vụ - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng Uỷ
- Chủ tịch Công Đoàn Tổng Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đại diện các Phòng, Ban, Đội ký kết giao ước thi đua
 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024
THIỆN MINH