0506 - 2023

Hội nghị giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 và sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận 01/KL-TW và biểu dương tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2023.

   Ngày 30/05/2023, tại Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân đã diễn ra Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân Lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 và sơ kết 2 năm thực hiện kết luận 01/KL-TW và biểu dương tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2023
   Đến tham dự Hội nghị, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV có đồng chí Nguyễn Thanh Sử - Uỷ viên Ban thường vụ – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty, các Đồng chí đại diện cho các Ban xây dựng Đảng. Về phía Đảng ủy Công ty có đồng chí Lê Thị Thanh Tâm – Bí thư Đảng uỷ Công ty – Chủ Tịch HĐQT Công ty; đồng chí Dương Văn Hòa – Phó Bí thư Đảng ủy Công ty – Giám Đốc Công ty và đặc biệt là sự hiện diện của toàn thể đảng viên của Đảng bộ Công ty, cùng các cá nhân , tập thể được tuyên dương.
   Hội nghị đã báo cáo kết quả hoạt động của Đảng bộ trong trong giai đoạn 2020 – 2022 và những thành tích như sau: tỉ lệ thất thoát nước từ 18% đã giảm còn 13.04%, lợi nhuận mỗi năm đều vượt kế khoạch 10%, tiền lương bình quân người lao động tăng từ 2% đến 5% mỗi năm, tỉ lệ phát triển Đảng viên mới đạt 66% … cho thấy có sự nỗ lực không ngừng, sự đoàn kết của toàn thể lãnh đạo và Đảng viên. Trước kết quả đó Đảng bộ thông qua biểu quyết của toàn thể Đảng viên đã ra nghị quyết cho nửa nhiệm kỳ cuối 2020-2025 với chỉ tiêu phát triển Đảng viên mới là 10 đảng viên và tỉ lệ thất thoát nước cho đến năm 2025 là dưới 10%.
   Về công tác Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong 2 năm qua, Đảng ủy Công ty luôn đề ra các giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu về việc học tập và làm theo Bác. Kết luận số 01-KL/TW và xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện; triệt để khẳc phục bệnh hình thức; tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác.
   Hội nghị đã biểu dương 6 tập thể và 25 các nhân tiêu biểu trong giai đoạn 2022-2023.
   Đến tham dự Hội nghị, Đồng Chí Nguyễn Thanh Sử Uỷ viên Ban thường vụ – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã phát biểu khen ngợi các thành tích của Đảng bộ cũng như đề nghị toàn thể đảng viên, người lao động Đơn vị tiếp tục phát huy các thành tich đạt được, tăng cường triển khai học tập gương đạo đức Hồ Chí Minh để ngày càng có kết quả tốt hơn.
   Kết thúc Hội nghị, Đồng chí Bí thư Đảng Bộ tiếp thu ý kiến đóng góp của Đồng chí Nguyễn Thanh Sử và thống nhất cùng toàn thể Đảng viên sẽ tăng cường đoàn kết, xây dựng đội ngũ kế thừa có đầy đủ năng lực, phẩm chất, tăng cường đưa ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động của Đơn vị, thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Các Đảng viên của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân tham gia Hội Nghị

Đồng chí Bùi Đức Sinh – Uỷ viên ban thường vụ Đảng Uỷ - Phó Giám Đốc Công ty

Báo cáo sơ kết giữa  nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đồng chí Lê Thị Thanh Tâm – Bí thư Đảng ủy
Thông qua việc điều chỉnh 2 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở Công ty 
Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân Lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020- 2025

Đảng viên Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân

Biểu quyết thông qua các nội dung điều chỉnh Nghị quyết.

Đồng chí Trần Công Lễ - Đảng Uỷ Viên - Phó Giám đốc Công ty
Trình bày tham luận“Cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng”.

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Đảng Uỷ Viên - Bí thư Chi bộ Kỹ thuật
Trình bày tham luận Về việc thực hiện giảm thất thoát nước giai đoạn 2020 – 2023 
của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân”.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sử– Uỷ viên ban thường vụ - Phó Tổng Giám Đốc tổng Công ty
Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội Nghị

Khen thưởng khuyến khích những cá nhân và tập thể đã có thành tích tốt trong thời gian qua
Tấn Thịnh