Quan hệ cổ đôngCông bố thông tin

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2023 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.

Tải file

Thông báo kết quả kiểm toán tại Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân của kiểm toán Nhà nước

Tải file

Công bố thông tin Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2022

Tải file

Công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Tải file

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân trân trọng công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản

Tải file