Quan hệ cổ đôngCông bố thông tin

Báo cáo cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2023

Tải file

Phụ lục hợp đồng với Chi nhánh Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch

Tải file

Ký hợp đồng mua bán nước uống đóng chai năm 2023 với Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè

Tải file

Ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Tải file

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2023 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.

Tải file