Quan hệ cổ đôngCông bố thông tin

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

Thông báo chi trả cổ tức năm 2021:

Tải file

Mẫu ủy quyền nhận cổ tức:

Tải file

Mẫu đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản:

Tải file

Công bố thông tin Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2022

Tải file

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2021

Tải file

Công bố thông tin Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2021

Tải file

Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua và ủy quyền cho Giám đốc ký kết phụ lục Hợp đồng mua sỉ nước sạch năm 2021 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV

Tải file